Tonsättare

FST har för närvarande totalt 432 medlemmar. Av dessa är 389 tonsättare, varav 309 män (79%) och 80 kvinnor (21%). Antalet hedersmedlemmar är 20 och antalet passiva medlemmar är 23. Nedan finner du namn och mer info om FST:s tonsättare.
För att söka på tonsättare nedan: Sök antingen på förnamn eller efternamn:

Namn Födelsedatum Invald år
Boussard Kristin 1988 2017
Brandqvist Håkan 1940 1994
Bredin Kristian 1964 2000
Breman Niklas 1966 2007
Broberg Jonas 1962 1997
Brommare Niklas 1964 2017
Broström Tobias 1978 2008
Brunson William 1953 1982
Bröndum Lars 1961 2006
Bucht Gunnar 1927 1954
Magnus Bunnskog Bunnskog Magnus 1974 2009
Bünger Erik 1976 2005
Byström Britta 1977 2002
Bång Malin 1974 2005
Börjesson Lars-Ove 1953 1980
Börtz Daniel 1943 1969
Carlsson Håkan 1958 2017
Carlsson Lars 1972 2010
Cederberg-Orreteg Anna 1958 2006
Chini André 1945 1977
Correia de Verdier Leo 1980 2011
Dafgård Jörgen 1964 2000
Dahlstedt Palle 1971 1999
Henrik Denerin Denerin Henrik 1978 2011
Dzodtsoeva Agnessa 1944 2014
Ed Fredrik 1964 1995
Edberg Isak 1989 2013
Edén Mats 1957 1992
Edlund Mikael 1950 1978
Egland Per 1980 2011
Eklöf Andreas 1975 2010
Ekman Petter 1989 2019
Elggren Leif 1950 2001
Elgh Christofer 1969 2007
Sune Mattias Emanuelsson Composer SME Emanuelsson Sune Mattias 1979 2011
FST styrelsemedlem Ulrika Emanuelsson Emanuelsson Ulrika 1965 2008
Emilsson Anders 1963 2006
Englund Anders 1965 2014
Engström Joel 1987 2014
Enström Rolf 1951 1979

Pages