Pressmeddelanden

MEDDELANDEN, SKRIVELSER OCH YTTRANDEN

För aktuella pressmeddelanden, besök vårt pressrum på Cision

Presskontakt: Anna Cokorilo, tel: 070-602 51 15, anna.cokorilo[at]fst.se


 

Premiär i London för Nordiska Musikdagar 2017

2017-09-20

En lång rad av unga såväl som etablerade tonsättare och artister från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna presenteras under fyra dagar på festivalen för samtida konstmusik – Nordic Music Days 2017. Den årliga musikfestivalen, som grundades redan 1888, hålls i år för första gången någonsin i London under 28 september – 1 oktober. Som värd står Southbank Centre och programmet arrangeras av Föreningen Svenska Tonsättare och Nordiska Komponistrådet som en del av Nordiska Ministerrådets satsning Nordic Matters.

Esa-Pekka Salonen, de svenska artisterna Gidge och TMRW, norska gruppen Pjúsk, vokalgruppen Kata från Färöarna, de svenska jojksångarna Cecilia Persson och Jörgen Stenberg är bara några av det tjugotal artister samt 40 nordiska tonsättare som presenteras på musikfestivalen för samtida och ny konstmusik i London i slutet av september. Samtliga verk på festivalen är komponerade av tonsättare från de nordiska länderna, och verken framförs av några av Storbritanniens mest intressanta ensembler som Exaudi, Distractfold och The Riot Ensemble.

Genom att arrangera Nordiska musikdagar i London vill vi nå ut till en bredare publik än på hemmaplan. Intresset för nordisk kultur har länge varit stort i Storbritannien, och vi ser ett värde i att vårda och stärka de kulturella banden mellan Norden och Storbritannien, säger Martin Q Larsson, konstnärlig ledare för Nordic Music Days 2017.

Utöver konsertprogrammet erbjuds ett brett workshop- och seminarieprogram med fokus på såväl musikutbildning för barn, aktuella frågor för tonsättare i Norden och Storbritannien, samt olika workshops för tonsättare och sångare, både professionella och amatörer.

Att få sin musik framförd internationellt och att få möjlighet att initiera nya musikplattformar och samarbeten, är givetvis värdefullt för svenska och nordiska tonsättare, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande Föreningen Svenska Tonsättare som redan nu välkomnar till en uppföljning i Helsingborg den 14 april 2018.

Länkar till programmet
Nordic Music Days 
Southbank Centre 

Nordiska musikdagar/Nordic Music Days grundades 1888 för att främja musikaliskt samarbete mellan de nordiska länderna och är en av världens äldsta musikfestivaler. Festivalen har de senaste åren hållits årligen i de nordiska huvudstäderna. I år med Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Nordiska Komponistrådet som arrangör flyttas festivalen för första gången till London, och Southbank Centre, där den ingår som en del av Nordiska Ministerrådets temaår Nordic Matters med konst och kultur från hela Norden. Programmet genomförs i samarbete med Southbank Center och Musik i Syd och med stöd av bland andra Nordiska Kulturfonden, Musikverket, Export Music Sweden och Basca.

Southbank Centre är ett internationellt erkänt kulturcenter i London. De håller årligen festivaler med olika konstnärliga uttryck som konst, musik, dans, teater och installationer. Seminarier, paneldiskussioner och workshops är viktiga inslag för att aktivera och inspirera besökarna. Southbank Centre har omkring sex miljoner besökare årligen och erbjuder events och konserter med världsnamn för såväl skolklasser och allmänhet som specialintresserade publikgrupper.  

Presskontakt och mer information
Carin Balfe Arbman, pressansvarig Nordic Music Days 2017, tel. 070-633 35 08, carin@balfe-arbman.com

FST delar ut Rosenbergpriset, Interpretpriset och Musikens Möjliggörare 2017

2017-03-29

Pristagarna av 2016 års Rosenbergpriset, FST:s Interpretpris samt Musikens Möjliggörare tillkännagavs under söndagen 26 mars 2017 i samband med Svensk Musikvår på Musikaliska vid prisutdelning i Clara Schumannsalen.

osenbergpriset är ett svenskt musikpris på 75 000 kr som FST utdelar till en tonsättare med betydelsefull och nyskapande verksamhet bakom sig. 2016 års pris tilldelas Thomas Jennefelt.

Motivering:
​Thomas Jennefelt har alltsedan debuten Warning to the rich 1977 varit det tonsättarnav det svenska körundret cirkulerat ikring. Flera av hans kompositioner har blivit standardrepertoar i både svensk och internationell körtradition, och han är utan tvekan en av Sveriges främsta körtonsättare. Därtill har han komponerat flera större och mindre operor, samt instrumental kammarmusik. Han har också med själ och hjärta i många år engagerat sig för sina kollegor och för svenskt musikliv, som ordförande för FST, och vice preses i KMA.

FST:s Interpretpris delas ut till musiker, körledare eller dirigenter som särskilt utmärkt sig genom att framföra samtida konstmusik. Priset är på 50 000 kr. 2016 års pris tilldelas Anna Christensson.

Motivering:
​Med precision, virtuositet och vetgirighet har Anna Christensson alltsedan sin diplomkonsert 2007 etablerat sig som en av de intressantaste pianisterna i sin generation. Musikaliskt orädd rör hon sig obehindrat mellan de stora klassiska repertoarverken och helt nyskriven musik, och har medverkat vid ett hundratal uruppföranden. Hon har hyllats av kritikerna och fått flera utmärkelser för både framträdanden och CD-produktioner, och har med sitt klangsköna och distinkta spel framträtt på såväl musikfestivaler som dans- och teaterscener.

Musikens Möjliggörare utdelas till en konsertarrangör eller producent vars insatser varit av stor betydelse för nutida konstmusik. Priset innebär att mottagaren får beställa ett musikverk till ett värde av 50 000 kronor. 2016 års pris tilldelas Erik Skagerfält.

Motivering:
​Sällan har beteckningen ”eldsjäl” passat bättre än på GotlandsMusikens producent och tillika tubaist, Erik Skagerfält. Träget och oegennyttigt, med en aldrig sinande entusiasm, har Erik lotsat sina gotska pipeblåsare genom eld och vatten i projekt efter projekt, det ena mer hisnande och oförutsägbart än det andra, och med stor framgång såväl konstnärligt som publikt. En Musikens Möjliggörare ska just möjliggöra musik, därför är det med stor glädje som priset detta år överlämnas till just Erik Skagerfält.

På plats för att ta emot priserna var Thomas Jennefelt och Erik Skagerfält. Anna Christensson skickade en videohälsning från Bulgarien. Prisutdelare var Martin Q Larsson, FST:s ordförande.

Ny arvodesmodell ska ge mer musik till publiken och rimligare arbetsvillkor för tonsättarna

2015-09-17

Efter fyra år utan avtal presenterar Föreningen Svenska Tonsättare, FST, nu en ny arvodesmodell för tonsättare. Den ska göra det lättare för både beställare och tonsättare att räkna ut hur mycket ett musikaliskt verk egentligen kostar att komponera.

– Arvodet baseras på nedlagd arbetstid och inte verkets längd som det har varit tidigare och vi har för första gången tagit fram arvodesnivåer baserade på en månadslön för att göra det jämförbart med övriga arbetsmarknaden, säger Dror Feiler, vice ordförande för FST.

– Vi kan inte fortsätta sponsra svenskt kulturliv genom våra låga arvoden. Det är dags att publiken och institutionerna som är beställare är med och betalar för vad musiken verkligen kostar, säger Dror Feiler.

Ny avtalsmall
FST rekommenderar nu alla sina medlemmar att i förhandlingar utgå från en minimilön på 26 880 kr per månad, vilket ligger i paritet med en frilansande stämledares lön. Med hjälp av en ny digital avtalsmall kan både beställare och tonsättare enklare förhandla fram kostnaderna för ett beställningsverk uppdelat på tonsättararvode, medverkan vid repetitioner och pressträffar, författande av programtext osv, och komma överens i ett gemensamt avtal.

– Genom den nya transparenta modellen får beställaren en insyn i hur lång tid det tar att skapa ett musikaliskt verk och det är rimligt att tonsättaren inte har lägre arvode än de som spelar musiken, säger Dror Feiler.

Målet med den nya modellen är att fler tonsättare ska kunna försörja sig på yrket så att fler nya musikaliska verk kan skapas, vilket i sin tur ger mer musik till medborgarna. En kärnfråga som FST arbetar för.

– När kultur- och demokratiministern nyligen i samband med den ökade biblioteksersättningen uttalar sig om att kulturskapare ska kunna leva på sitt arbete utgår vi ifrån att hon inkluderar tonsättare också, avslutar Dror Feiler, vice ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare, FST.

För mer information kontakta gärna:

Dror Feiler, vice ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare, mobil: 070 - 285 57 77.

Lär mer om avtalsmallen på avtalsmall.fst.se. Där finns även guiden Vad kostar musiken?.

FST utdelade Rosenbergpriset, Interpretpriset samt priset Musikens Möjliggörare

2015-06-16

FST utdelade Rosenbergpriset, Interpretpriset samt priset Musikens Möjliggörare på vårkonferensen Min Inspiration, den 15 juni på Winterviken, Stockholm.

Kvinnliga tonsättare och ny musik saknas på svenska musikscener

2015-05-20

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) har i samarbete med Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST) undersökt repertoaren vid svenska musikinstitutioner och för första gången har även statistik tagits fram som visar andelen framförd musik i minuter under ett spelår. Resultaten visar att kvinnliga tonsättare är kraftigt underrepresenterade och att nykomponerad och svensk musik väljs bort.

I rapporten har 23 musik- och operainstitutioner undersökts utifrån tre aspekter: balansen mellan män och kvinnor, balansen mellan svenskt och utländskt samt balansen mellan nykomponerad och äldre musik. Undersökningen gäller framförd musik under säsongen 2014/2015 och bygger på uppgifter som institutionerna offentliggjort och specificerat i sina säsongsprogram.

– Rapporten visar att verkligheten ligger långt ifrån de kulturpolitiska målen om konstnärlig förnyelse och mångfald. Det finns förmodligen många orsaker till att det är så. Vårt mål är att förändra detta, och att spela mer nykomponerad musik är i sig också en möjlighet att kunna spela mer musik komponerad av kvinnliga tonsättare, säger Martin Q Larsson, ordförande i FST.

Rapporten är en vidareutveckling av den undersökning som KVAST genomfört årligen sedan 2008 och den ger en fördjupad och aktuell bild av vilken musik som spelas i det offentliga rummet i Sverige.

– Det blir ett dubbelt osynliggörande av kvinnliga tonsättare när både andelen nyskriven musik och andelen musik skriven av kvinnor är så låg. Vi är inte förvånade över resultaten, men nu har vi ett tydligt underlag för att vi tillsammans med musikinstitutionerna och deras huvudmän kan arbeta för att statens kulturpolitiska mål och prioriteringar bättre ska återspeglas i den musik som presenteras på svenska musikscener, säger Maria Lithell Flyg, ordförande i KVAST.

Rapporten presenteras under en pressträff på Musikaliska i Stockholm onsdag den 20 maj kl. 16.

Presskontakt:

Martin Q Larsson, ordförande FST, 070-173 85 69, martinq@fst.se

Maria Lithell Flyg, ordförande KVAST, 0730-40 08 39, marialithell@hotmail.com

 

 

Jesper Nordin tilldelas Järnåkerstipendiet

2014-12-29

Jesper Nordin tilldelas ett av Sveriges största tonsättarstipendier – Järnåkerstipendiet på 100 000 kronor – för sitt kammarmusikverk Pendants.

Juryns motivering lyder: ”I Jesper Nordins verk Pendants, kastas vi omedelbart in i en nästan improvisatorisk ljudvärld, en värld som man vill stanna kvar i. Jesper Nordin har en rik palett av färger, emotion och känslighet. Musiken är varierad från det mest ömsinta vackra, till det mystiska och dramatiska. Jesper Nordin lämnar aldrig lyssnaren oberörd, hans ständiga nyfikenhet inför klanger och ljud för lyssnaren till en känsla av oändlighet.”

FST och KVAST samarbetar i nytt statistikprojekt kring svenska orkestrars repertoar

2014-12-19

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) startar ett nytt samarbete med Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST). Tillsammans ska de båda föreningarna skapa en omfattande statistik över svenska orkester- och operainstitutioners aktuella repertoar. Projektet går under namnet KVAFST och är en vidareutveckling av den räkning KVAST genomfört årligen sedan 2008. Syftet är att skapa ett underlag för en förändring av de svenska orkesterinstitutionernas repertoar.

Föreningen svenska tonsättare ställer in årets julmiddag

2014-11-19

Mot bakgrund av att Riksenheten mot korruption har inlett en utredning kring FST:s julmiddag som hölls förra året har en enig styrelse beslutat att ställa in årets julmiddag som skulle ha ägt rum den 15 december.

FST tar allvarligt på kritiken i Sveriges Radio

2014-11-10

Föreningen Svenska Tonsättare har i Sveriges Radio utsatts för kritik angående föreningens årliga julmiddag. I ett pressmeddelande svarar föreningens ordförande Martin Q Larsson.

Går det att lösa aktuella samhällsutmaningar med hjälp av musik?

2014-07-01

Den frågan vill Föreningen svenska tonsättare (FST) svara på då man på Tonsättarnas hus i Visby hamn klockan 13 idag presenterar resultatet av förmiddagens workshop ”Så löser man
samhällsutmaningar med hjälp av musik”. Deltagarna, som kommer från olika delar av samhället, har under förmiddagen jobbat med olika aktuella problem som tillexempel integration, energieffektivt bostadsbyggande och hur kan en utflyttningskommun bli en inflyttningskommun? och hur man med hjälp av musikalisk konstnärlig verksamhet kan bidra till att lösa dylika problem.

Prisade för sina insatser inom det svenska konstmusiklivet

2013-12-11

Tonsättaren Miklós Maros, klarinettisten Martin Fröst och konstnärliga ledaren Maria Sundqvist mottog igår kväll följande priser för sina insatser inom det svenska konstmusiklivet. Priserna delades ut vid Föreningen Svenska Tonsättares årliga julmiddag i Stockholm.

FST och SMF i samarbete för spridning av den nutida musiken.

2013-05-29

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Föreningen Svenska Musikfestivaler (SMF) har inlett ett nytt samarbete med syfte att sprida musik av nu levande svenska tonsättare på de klassiska sommarmusikfestivalerna runtom i Sverige. Samarbetet resulterar i sommar i åtta konserter med ny svensk musik på sju festivaler.

Dror Feiler nyinvald i FSTs styrelse

2013-04-16

Dror Feiler valdes in som ny ledamot i Föreningen Svenska Tonsättares styrelse vid föreningsstämman som hölls i fredags på Arkitekturmuséet i Stockholm. Dror Feiler ersätter Jonas Forssell som avgår efter 8 år som styrelseledamot.

Järnåkerstipendiet om 100 000 kr till Leilei Tian

2013-04-15

Årets tonsättarmottagare av Järnåkerstipendiet (100 000 kr) är Leilei Tian, och hon får det för sitt verk ”In our image, in our likeness” komponerat för violin och blockflöjt.

Rimliga ersättningar kan vända oroande musiktrend

2013-04-05

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och SKAP tar idag första steget mot ett nytt avtal om ersättning för kompositionsarbete genom att publicera rapporten En minuts musik eller en timmes arbete. I rapporten har de ekonomiska och branschspecifika förutsättningarna för att komponera musik i Sverige idag undersökts.

Ladda ner rapporten (417.65 KB)

Operastorming kickstartar nytt nordiskt operaprojekt

2013-03-08

Tone+Text är ett flerårigt projekt med syfte att stimulera och debattera utvecklingen av ny nordisk opera. Tone+Text är initierat av Föreningen Svenska Tonsättare, Vadstena-Akademien och Sveriges Dramatikerförbund och består av workshops för tonsättare och librettister samt symposier för alla inblandade i tillkomsten av nya operor – musiker, dirigenter, dramaturger, chefer, konstnärliga ledare, marknadsförare med flera.

Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service)

2013-01-25

Föreningen Svenska Tonsättare ställer sig i allmänhet positiv till utredningen och dess förslag, men vill särskilt belysa några aspekter av public service-uppdraget, främst sändningarnas innehåll och relationen till sändningstillståndet. I övrigt ansluter vi oss till KLYS remissvar.

Läs remissvar (101.73 KB)

Prisutdelning vid FST:s julmiddag

2012-12-18

Föreningen Svenska Tonsättare har nyligen prisat ett flertal nyckelpersoner inom det svenska musiklivet 2012. Priserna delades ut under FSTs traditionella julmiddag på Stockholm Waterfront i fredags.

Järnåkerstipendiet om 100 000 kr till Madeleine Isaksson

2012-01-04

Årets mottagare av Järnåkerstipendiet om 100 000 kr är Madeleine Isaksson för sitt verk Les sept vallées komponerat för blockflöjt och inspirerat av diktverket Fåglarnas konferens av den persiske diktaren Farid ud-Din Attar (omkr. 1120-1220). 

Prisutdelning vid FST:s julmiddag

2011-12-20

Vid Föreningen Svenska Tonsättares traditionella julmiddag på Mäster Mikael i Stockholm fredagen den 16 december prisades ett flertal nyckelpersoner inom det svenska musiklivet 2011.

Pages