År 2018 firade FST 100 år

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) grundades 1918 av ett trettiotal av sekelskiftets verksamma tonsättare, med ändamål att tillvarata svenska tonsättares konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen. I hundra år har föreningen arbetat för att tillgängliggöra och sprida såväl ny som äldre svensk musik och främja den musikaliska mångfalden, i Sverige och internationellt. År 1918 bestod FST av 34 medlemmar. Idag är föreningen en sammanslutning av närmare 400 professionella tonsättare inom det konstmusikaliska området. Den svenska konstmusiken rymmer allt från opera, orkesterverk och kammarmusik till ljudkonst, elektronisk musik och improvisation. 

År 2018 firade Föreningen Svenska Tonsättare 100 år tillsammans med hela musik- och kultursverige. Det var en manifestation för konstmusiken med arrangemang i hela landet, under hela jubileumsåret, på såväl beprövade som obeprövade arenor. Vi vill rikta ett stort tack till alla som medverkade i vårt jubileumsår och möjliggjorde ett riktigt lyckat manifestationsår för tonsättarna och den nutida konstmusiken. 

För mer information om jublieumsutfallet kontakta projektledare Anna Cokorilo: anna.cokorilo [at] fst.se och/eller 070-602 51 15.