Symfs rekommendationer vid framträdanden som musiker

Här är SYMFs (Sveriges Yrkesmusikerförbund) rekommendationer vid framträdanden som musiker: 
Minimitariff