Ansökan om medlemskap i FST

Är du verksam som tonsättare inom det konstmusikaliska området och vill bli medlem i Föreningen svenska tonsättare är du välkommen att ansöka om medlemskap!
Som medlem i FST får du möjlighet att vara med och samverka med andra tonsättare och vara delaktig i arbetet med viktiga frågor inom musiklivet. Du blir en del av ett engagerat nätverk för tonkonsten, tillsammans kan vi påverka och värna tonsättarnas villkor och den nutida konstmusikens roll. Vi ser gärna ansökningar från kvinnliga tonsättare eftersom FST för närvarande har en övervägande andel manliga medlemmar. Medlemsavgiften är för närvarande 1 200 kr per år. Som medlem i FST får du tillgång till juridisk rådgivning, förhandlingshjälp, ekonomisk rådgivning, erbjudanden till kurser och informationsmöten, möjlighet till arbetsvistelser i FST:s lägenheter i Toscana och Berlin, inbjudningar till olika aktiviteter och evenemang som FST anordnar, såsom Medlemsforum, Klubbkvällar, rabatt på vissa konserthus, .

Beslut om inval fattas av styrelsen två gånger om året – normalt i juni respektive i december. Se vidare nedan. Besked ges i juli resp januari. Välkommen med din ansökan! 

För frågor kontakta FST:s kansli.


Ansökan

 • Ansökan om medlemskap ska ställas till Föreningen Svenska Tonsättares styrelse, genom formuläret nedan.
 • För att ansökan ska bli behandlad på styrelsemöte i juni ska ansökan vara inskickad via formuläret senast den 10 maj; och senast den 10 november för att garanterat hinna behandlas av styrelsen i respektive omgång. Ifall den sista ansökningsdagen infaller på en helgdag, gäller att den närmast följande vardagen blir den sista ansökningsdagen. 
 • Den ansökande skall vid ansökningstillfället vara ansluten till Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå).
 • Studenter under pågående grundutbildning i komposition kan inte ansöka om medlemskap
 • Den som redan är medlem i en nordisk systerförening (DK, NO, IS, FI) kan inte samtidigt bli medlem i FST.
 • Den som ansöker efter ett avslag, ska bedömas på andra verk än sådana som bilagts tidigare ansökningar.
 • Ansökan sker helt digitalt och innefattar:
  1. Ett korrekt ifyllt ansökningsformulär
  2. Ett CV med uppgifter om ev. studier
  3. Verkförteckning. Samtliga upphovspersoner på inlämnade verk ska framgå.
  4. Dokumentation av 5 offentliga framföranden i form av programblad, recensioner eller annat
  5. Dokumentation kring – genomförda och/eller pågående – ev. beställningsarbeten på uppdrag av institutioner och/eller musiker
  6. Minst 5 verk i skriftlig form (dvs. partitur) och ev. dessutom i klingande form (mp3) eller – om verkens adekvata presentation inte är skriftlig – i klingande form.
  7. En skriftlig motivering till ansökan om medlemskap (görs direkt i formuläret).

Bedömning

 • Ansökan behandlas av en invalsgrupp tillsatt av FST:s styrelse bestående av en styrelsemedlem (sammankallande) och två FST-medlemmar. Gruppen utses för varje invalsomgång med en strävan efter att minst en av medlemmarna har ingått i invalsgrupp tidigare.
 • Var och en i invalsgruppen framlägger efter bedömning sina egna synpunkter. Den sammankallande redovisar invalsgruppens samlade bedömning för styrelsen.
 • I gruppens samlade bedömning av ansökan tas särskild hänsyn till:
  • ​De insända verkens egenart
  • I vilken grad den sökande behärskar det valda formspråket och mediet
  • Genrespridningen i produktionen
  • Nyanseringen i det musikaliska uttrycket och, i förekommande fall, notationsmässig precision
  • I vilken utsträckning sökanden har en anknytning till svenskt musikliv
  • Andra kriterier som invalsgruppen önskar framhålla
 • Invalsgruppen och dess medlemmar kan på eget initiativ kontakta den ansökande och inhämta ytterligare upplysningar och dokumentation för bedömningen.
 • Inget av dessa kriterier verkar i sig uteslutande för inval i föreningen, utan gruppen framlägger sin samlade bedömning till styrelsen, vilka sedan fattar beslut om inval.

Inval

 • Om invalsgruppen är enig i sin bedömning följer styrelsen normalt gruppens rekommendation, men styrelsen är den beslutande instansen och därmed fri att göra en egen bedömning. Är invalsgruppen oenig görs en "bedömning i andra instans" av styrelsen. Är styrelsen till sist oenig i ett enskilt fall hänskjuts frågan om inval till föreningens årsmöte.
 • Styrelsens beslut kan inte överklagas, men den ansökande är fri att återkomma med ny ansökan.

Ansökan om medlemskap i FST

(se ditt konto under Mina Sidor på stim.se)
Eventuellt erhållna stipendier

 

Redogör kortfattat för dina konstnärliga visioner och varför du vill bli medlem i FST.
Eventuella referenser
Referens 1
Referens 2
Inspelningar av verk
(Fonogram, radio)
Verk 1
Verk 2
Verk 3
Utbildning
Utbildning 1
Utbildning 2
Utbildning 3
Bifogade verk
Minst 5 verk i skriftlig form (dvs. partitur) som vi helst vill kompletteras med ljudfiler (dock ej obligatoriskt). I de fall ett verk endast existerar i ljudande form (t.ex. EAM-verk, etc.) bifogas endast ljudfiler.

 

Filens storlek får inte överstiga 100 MB.
Tillåtna filtyper jpg jpeg png pdf.
Filens storlek får inte överstiga 128 MB.
Tillåtna filtyper mp3 ogg wav.
Filens storlek får inte överstiga 100 MB.
Tillåtna filtyper jpg jpeg png pdf.
Filens storlek får inte överstiga 128 MB.
Tillåtna filtyper mp3 ogg wav.
Filens storlek får inte överstiga 100 MB.
Tillåtna filtyper jpg jpeg png pdf.
Filens storlek får inte överstiga 128 MB.
Tillåtna filtyper mp3 ogg wav.
Filens storlek får inte överstiga 100 MB.
Tillåtna filtyper jpg jpeg png pdf.
Filens storlek får inte överstiga 128 MB.
Tillåtna filtyper mp3 ogg wav.
Filens storlek får inte överstiga 100 MB.
Tillåtna filtyper jpg jpeg png pdf.
Filens storlek får inte överstiga 128 MB.
Tillåtna filtyper mp3 ogg wav.
Bifogade dokument
Filens storlek får inte överstiga 20 MB.
Tillåtna filtyper pdf doc docx.
Filens storlek får inte överstiga 20 MB.
Tillåtna filtyper pdf doc docx xls xlsx.
Dokumentation av 5 offentliga framföranden
Programblad, recensioner eller annat.

 

Filens storlek får inte överstiga 20 MB.
Tillåtna filtyper gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Filens storlek får inte överstiga 20 MB.
Tillåtna filtyper gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Filens storlek får inte överstiga 20 MB.
Tillåtna filtyper gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Filens storlek får inte överstiga 20 MB.
Tillåtna filtyper gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Filens storlek får inte överstiga 20 MB.
Tillåtna filtyper gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Beställningsarbeten
Dokumentation kring eventuella (genomförda och/eller pågående), betalda beställningsarbeten på uppdrag av institutioner och/eller musiker.

 

Filens storlek får inte överstiga 20 MB.
Tillåtna filtyper gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Filens storlek får inte överstiga 20 MB.
Tillåtna filtyper gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Filens storlek får inte överstiga 20 MB.
Tillåtna filtyper gif jpg jpeg png pdf doc docx.

 

Om du laddar upp många stora filer kan det ta lite tid att skicka in ansökan. Efter att du klickat på knappen "Skicka in" nedan, vänligen lämna inte sidan förrän bekräftelsemeddelandet om att ansökan mottagits visas.