Styrelse

Martin Jonsson Tibblin

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Ordförande

Martin Jonsson Tibblin är född 1975 och uppvuxen i Lidköping. Han har Diplomexamen i komposition, är utbildad inom musikvetenskap och har arbetat som klangregissör, producent och teknisk konsult. Som tonsättare rör han sig i flera genrer – såväl kammarmusik som EAM, orkestermusik och opera.

Martin Jonsson Tibblin har varit verksam ett flertal år som operativ chef på Deluxe Music i Stockholm innan han tog sig an uppdraget som FST:s ordförande 2017. Han sitter även i styrelsen för Stim och för ICE Licensing ltd. i London samt i Stiftelsen Saltös styrelse.

Tel: +46 709 641693

Dror Feiler

FST styrelsemedlem Dror FeilerFoto: Anna Rut Fridholm
Vice ordförande

Born 31 August 1951, Tel Aviv, Israel. Composer, musician and artist, living in Stockholm since 1973. Member of the band Lokomotiv Konkret. Dror and his wife Gunilla Sköld-Feiler drew great attention in 2004 for their artwork Snövit och sanningens vansinne, that caused a minor diplomatic crisis between Israel and Sweden. Dror has also been one of the driving forces of the project Ship to Gaza.
With his ardent sense of vocation, Dror Feiler must rank as one of Sweden’s leading composers & improvisation and musicians, and he campaigns for equality of status between improvised and pre-composed music.
”We cannot help noticing how composing practice, with all its history, has taken us back to the origins of all music: improvisation. Improvisation can be interpreted as an instinctive act of trying to achieve emancipation in a bureaucratic, technocratic society”.
In the recent years, his reputation as a musician and composer is growing fast and some of the most important European orchestras (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunk, SWR Sinfonieorchester), Festivals, (Donaueschingen, Huddersfield and Wien Modern) and ensembles (Klangforum Wien, Ensamble Modern, Neo) has commissioned and performed his works.

Johan Blixt

Foto: Terese Lien Evenstad
Styrelseledamot

Johan Blixt (f. 1991 i Karlstad) tog under uppväxten valthornslektioner på Kulturskolan och på Sundstas musikgymnasium. Blixt började studera komposition på Musikhögskolan Ingesund. Efter två år på Ingesund fortsatte han på kandidatprogrammet på Kungl. Musikhögskolan med studier för Pär Lindgren. Kompositionsstudierna med inriktning västerländsk konstmusik avslutades med symfoniorkesterverket Kanoper som uruppfördes på Berwaldhallen av KMH:s symfoniorkester.

År 2017 tog han en masterexamen för Karin Rehnqvist med kammaroperan Dags som uppfördes på Operahögskolan i ett samarbetsprojekt med librettist och sångare från SKH. Tillsammans med tonsättaren Gustav Lindsten och blockflöjtisten Clara Guldberg Ravn driver Johan projektet Svävningar för att skriva ny blockflöjtsmusik. Som gjorde sin första konsert 2019 på Skeppsholmen med stycket Konversationer som kretsar kring självupplevda och fiktiva konversationer.

Johan Blixt frilansar för tillfället som tonsättare samt arbetar som ljudläggare och ljudtekniker på teater. Han är även ordförande i i styrelsen för Samtida Musik.

För mer information: www.johanblixt.com

Ylva Fred

Foto: Martin Jonsson Tibblin.
Styrelseledamot

With a background in design, costume, fashion and scenography, Ylva Fred today works mainly within the field of contemporary classical music as a composer. Other than concert hall music, her work also includes music for film, theatre, dance and more, both internationally and in Sweden where she is based. When opportunity is given, Ylva is very thankful for close collaborations with musicians or other artists.

Characteristics for her music are symbolism, humor and nostalgia and her aim is to describe states or tales with a hint of classical Swedish kitchen sink realism.

Ylva Fred's work includes music for solo instruments, chamber ensembles and orchestra, to graphical scores and electroacoustic music.

For more information and full repertoire, please visit https://www.ylvafred.com/repertoiree

Tebogo Monnakgotla

Foto: Oscar O'Ryan
Styrelseledamot

With recent and upcoming premieres at the Grant Park Festival in Chicago (Marina Piccinini and Andreas Haefliger), with the BBC symphony orchestra (Johan Dalene) and a residence at Tanglewood, Monnakgotla is an internationally acclaimed composer.
 
Tebogo Monnakgotla was born and raised in Uppsala. At the age of ten, Tebogo started to play the cello in the town music school. In 1994 she started to study composing and cello playing at Piteå College of Music, in 1999 continuing her studies at the Royal College of Music in Stockholm, where she finished her postgraduate diploma studies in 2006.

Marie Samuelsson

FST styrelsemedlem Marie SamuelssonFoto: Anna Rut Fridholm
Styrelseledamot

Marie Samuelsson har varit styrelseledamot i FST 1999-2000 och 1:a vice ordf 2000-2006. Hon har studerat komposition på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm under åren 1987-95 för Sven-David Sandström och Daniel Börtz, samt elektroakustisk komposition för Pär Lindgren. Hennes musik har blivit mycket uppmärksammad, tex. har flera recensenter kallat henne en av Sveriges mest betydande tonsättare. Hon komponerar instrumental- och elektroakustisk musik och har fått en lång rad verk beställda och framförda på konserter, i radio och TV av olika ensembler och orkestrar i Sverige och blivit framförd mycket utomlands. Hon har många förtroendeuppdrag i musikföreningssammanhang och har varit redaktör för musiktidskrifter. 2005 blev hon invald i Kungliga Musikaliska Akademien.
Läs mer på hennes hemsida www.mariesamuelsson.se samt på Svensk musiks hemsida.

Johan Svensson

Foto: Vid Jakop.
Styrelseledamot

Johan Svensson (f. 1983) är en tonsättare som är aktiv inom både den akustiska och den elektroniska musiken. Med en lika stor konstnärlig som teknisk ingång i kompositionsarbetet utforskar han alternativa sätt att producera ljud med elektroniska medel. Hans nuvarande fokus är att konstruera ljudskapande elektromekaniska apparater samt utforska olika relationer mellan musiker och maskin som kan uppstå i en livesituation. Flera av hans verk har en konceptuell utgångspunkt och är skrivna för en kombination av instrumentalister och elektroniska ljudkällor. Dessutom är visuella element, såsom ljus och koordinerade rörelser, material som han ofta arbetar med i sin musik. Svensson är konstnärlig ledare och en av grundarna av ensemblen Mimitabu samt programansvarig för Kalvfestivalen.

Svensson har studerat komposition på Universität für Musik und darstellende Kunst i Graz, på Norges musikkhøgskole i Oslo samt på Högskolan för scen och musik i Göteborg och på flera masterclasser och kurser som Darmstädter Ferienkursen für neue Musik och Impuls academy, med lärare såsom Klaus Lang, Pierluigi Billone, Beat Furrer, Asbjørn Schaathun och Ole Lützow-Holm.

Hans musik har framförts på MATA i New York, ULTIMA Oslo contemporary music festval, Nordic Music Days och Sound of Stockholm av bland andra Ricciotti ensemble (Amsterdam), Sveriges Radios Symfoniorkester (Stockholm), Norwegian Radio Orchestra (Oslo), Athelas Sinfonietta (Köpenhamn) och Stockholms saxofonkvartett. 

För mer information, se http://johansvensson.nu/

Marcus Wrangö

FST styrelsemedlem Marcus WrangöFoto: Anna Rut Fridholm
Styrelseledamot

Född 1976 i Stockholm. Wrangö studerade på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm på Bachelor- och Masternivå, i elektroakustisk komposition. Han är både tonsättare och musiker med fokus på elektroakustisk musik, både för livebruk och studiobaserade former. Han arbetar även med audiovisuella stycken där det visuella är lika viktigt som ljudet och musiken. Med en bakgrund inom IT utgår hans musik ofta från en teknologisk utgångspunkt, ofta med abstrakt berättande och stora kontraster mellan olika ljudvärldar. Marcus har arbetat med alltifrån komplexa surroundljudmetoder, avancerade gestiska styrsystem och programmering till fältinspelningar, hembyggd elektronik och visuella projektioner. Flertalet av Wrangös stycken innehåller frågor om hur vi människor hanterar teknologi i vardagliga livet så väl som i framtiden – ofta i ett sciencefictionsammanhang. Marcus musik har framförts i olika sammanhang som exempelvis Norbergfestivalen, Nordiska Musikdagar och Sound of Stockholm, såväl som vid Sonic Festival Köpenhamn och Reykjavik, SARC i Belfast, ICMC i New York och på De Montfort University i Leicester. Wrangö har varit en av de drivande krafterna bakom festivalen Sound of Stockholm och i uppbyggnaden av Audiorama – en svensk nationalscen för lyssnande och högtalarbaserad konst.