Författarförbundets minimirekommendationer vid framträdanden

Här är Sveriges Författarförbunds minimirekommendationer för ersättning beträffande arvoden för framträdanden vid möten, konferenser, på bibliotek och dylika arrangemang. För frågor om dessa rekommendationer hänvisas till Sveriges Författarförbund.

Ifall du som tonsättare ombeds författa en text om ditt verk till en programbok hittar du länk till författarförbundets minimirekommendationer gällande artikeltaxa. För frågor om dessa rekommendationer hänvisas till Sveriges Författarförbund.