2017-11-29

Den senaste tiden har vi alla tagit del av fruktansvärda berättelser om övergrepp, kränkningar och maktmissbruk i kölvattnet av #metoo. FST tar naturligtvis bestämt avstånd från detta beteende och fördömer alla former av övergrepp och utnyttjande av maktställning. Vi intensifierar nu vårt jämställdhetsarbete och kommer att arbeta mer målinriktat för att förändra strukturer och beteendemönster i musik- och kulturlivet.

Hur påverkas det konstnärliga skapandet av ojämställda förhållanden? FST har tillsatt en arbetsgrupp i styrelsen som arbetar enbart med jämställdhetsfrågan på bred front. Vi kommer att arbeta i samverkan med institutioner och andra medlemsorganisationer och aktörer i musiklivet, för att långsiktigt förändra situationen. FST kommer att:

  • Verka för att beslutsfattande organ, såsom styrelser och arbetsgrupper, blir mer jämställda, både i form av en jämn könsfördelning och med styrdokument där jämställdhetsarbetet prioriteras. 
  • Genomföra en enkätundersökning bland tonsättare för att kartlägga diskriminerande strukturer.
  • Införa en stödfunktion för personer som blivit utsatta för övergrepp eller kränkningar i arbetsrelaterade situationer.

Vi vill även påverka andra parter i musik- och kulturlivet att arbeta målmedvetet med att förändra ojämställda strukturer. Ett jämställt musikliv, där människors erfarenheter oavsett könsidentitet tas till vara på ett seriöst sätt och där vi respekterar och lyfter varandra, ger ett bättre kulturliv och ett bättre samhälle.

FST är en av tolv undertecknare till uppropet ”Jämställdhet i musikbranschen”.

 

Med vänliga hälsningar,

Martin Jonsson Tibblin
Ordförande FST

Pages