FST

FST:s jämställdhetsarbete - konkret stöd till utsatta personer i musiklivet

FST verkar för ett jämställt musikliv utan  kränkningar i någon form. Därför är vi angelägna om att genom samverkan med musiklivets aktörer hitta hållbara och långsiktiga åtgärder som bidrar till att vi når målen. FST är en del av det globala nätverket Keychange där erfarenhetsutbyte och goda exempel inspirerar till förändring. Se nederst FST:s Keychange pledge (Pdf).

FST erbjuder också en supporttjänst och en rapporteringstjänst för personer i musiklivet som utsatts för olika typer av kränkande behandlingar i arbetsrelaterade situationer. Tjänsterna erbjuds genom samarbete med Klara K (tidigare Management by Kerstin). Anonymitet för utsatta individer i ärendehanteringen säkerställs av Klara K som är specialister inom detta område.

• Supporttjänsten innebär att tonsättare som har utsatts för olika typer av kränkande behandlingar i arbetsrelaterade situationer har möjlighet att få upp till 5 timmars personlig rådgivning. Se kontaktuppgifter nedan. Det kan handla om konflikter i arbetsrelationer inom musiklivet eller olika typer av missförhållanden. Alla samtal behandlas naturligtvis konfidentiellt av Klara K och till FST återrapporteras endast i vilken omfattning tjänsten utnyttjats. För att boka rådgivning mailar du Camilla Wagner eller Petra Nedfors som är FST:s kontaktpersoner på Klara K, se nedan. I ditt mail beskriver du kortfattat vad ditt ärende gäller.

• Rapporteringstjänsten innebär att FST genomför en enkätundersökning bland FST:s medlemmar genom tjänsten ”Jag rapporterar”. Den som upplevt kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp i musiklivet kan rapportera dessa incidenter, så länge det är något som skett inom ramen för arbetet. Syftet med rapporteringen är att sammanställa antalet händelser för att kunna göra insatser, inte minst i förebyggande syfte. Den som anmäler till rapporteringstjänsten är helt anonym, men om man vill bli kontaktad för att få vägledning (ta del av Supporttjänsten), kan man välja att ange sina uppgifter. Ingen kommer att namnges i sammanställningen, varken den som rapporterar, den som utsatts eller den rapporteringen gäller.

Rapportera genom detta formulär.

Du kan också kontakta FST:s kontaktpersoner direkt för att rapportera och/eller boka tid för rådgivning:
Camilla Wagner, camilla@klara-k.se, 070-0901157
Petra Nedfors, petra@klara-k.se, 070-9599026