Konstmusik för unga

FST har under en rad år på olika sätt engagerat sig i musikämnet i skolan. Oavsett hur vi väljer att analysera konstmusikens - och kanske i synnerhet den nya konstmusikens - plats i skolan idag, känns det för tonsättarna angeläget att samarbeta med musiklärare och andra engagerade kring ämnet. Tonsättarna kan vara ett utmärkt stöd i sökandet efter nya former att undervisa och arbeta med kreativa och konstmusikaliska element i skolan. Sedan 2004 driver FST projektet Konstmusik För Unga (tidigare benämnt Stenhammarprojektet) i syfte att ge ungdomar en stimulerande inblick i konstmusikens mångfacetterade värld, samt att främja samarbete mellan tonsättare och skolvärlden, främst på gymnasienivå. Flera tonsättare har med stöd från FST genom åren kunnat bedriva ett stort antal projekt i samarbete med gymnasieskolor runt om i landet. Här nedan är några projektrapporter.