Stenhammarprojektet - Konstmusik för unga

FST har under en rad år på olika sätt engagerat sig i musikämnet i skolan. Oavsett hur vi väljer att analysera konstmusikens - och kanske i synnerhet den nya konstmusikens - plats i skolan idag, känns det för tonsättarna angeläget att samarbeta med musiklärare och andra engagerade kring ämnet. Tonsättarna kan vara ett utmärkt stöd i sökandet efter nya former att undervisa och arbeta med kreativa och konstmusikaliska element i skolan. Sedan 2004 driver FST Stenhammarprojektet - Konstmusik För Unga i syfte att ge ungdomar en stimulerande inblick i konstmusikens mångfacetterade värld, samt att främja samarbete mellan tonsättare och skolvärlden, främst på gymnasienivå. Flera tonsättare har med stöd från FST genom åren kunnat bedriva ett stort antal projekt i samarbete med gymnasieskolor runt om i landet. Här nedan är ett urval av projektrapporter.
Namnet Stenhammarprojektet härstammar från att tonsättaren Wilhelm Stenhammar (f. 1871) initierade en konsertserie för ”vanligt folk” och studenter/ungdomar, där Göteborgssymfonikerna spelade såväl populära melodier som utdrag ur tyngre symfonier. Initiativet var sprunget ur en debatt som var lika aktuell då som nu; den gradvisa alieneringen från konstmusiken och minskningen av det breda intresset. Tonsättaren Fredrik Österling (f. 1966) ville ta vara på och vidareutveckla denna idé vilket utmynnade i Stenhammarprojektet, där tonsättarna själva får möjlighet att ge unga musikintresserade en djupare inblick i konstmusiken och komponerandets grunder. Konstmusik för unga!