Aktivitetskalender

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.

Därtill finns ett antal Projektstöd (11) och Residens (7) utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även en ansökningshandledning hos Statens Musikverk. Förslag på tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler som du tycker ska stå med här sänds till kansli [@] fst.se.

Samtliga beskrivande texter nedan är hämtade från respektive webplats.

När det gäller kompositionstävlingar och call-for-scores och liknande: FST:s policy är att tonsättare alltid ska ha skäligt betalt för sitt arbete med att komponera verk (se FST:s arvodesrekommendationer). FST uppmanar alltså till att inte komponera nyskrivna verk enbart för tävlingsänsdamål om inte skälig ersättning ges. Då många medlemmar efterfrågar information om kompositionstävlingar och call-for-scores, publicerar FST sådana här nedan under den fliken. Ta hjälp av FST:s jurist om du är osäker på vad som gäller i enskilda fall.

O/Modernt Composition Award

Kompositionstävlingar

O/Modernt invites submissions for our 2023 Composition Award that invoke the spirit of Brahms by looking backwards and forwards, to the past and to the future....

Florakörens kompositionstävling

Kompositionstävlingar

I samband med sitt 80-årsjubileum arrangerar Florakören vid Åbo Akademi en kompositionstävling, för att ytterligare bredda den befintliga damkörsrepertoaren....

V International Uuno Klami Composition Competition

Kompositionstävlingar

The International Uuno Klami Composition Competition is being held for the fifth time in 2023–2024....