Aktivitetskalender

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.

Därtill finns ett antal Projektstöd (11) och Residens (7) utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även en ansökningshandledning hos Statens Musikverk. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till lisa.hansson[@]fst.se

Samtliga beskrivande texter nedan är hämtade från respektive webplats.

När det gäller kompositionstävlingar och call-for-scores och liknande: FST:s policy är att tonsättare alltid ska ha skäligt betalt för sitt arbete med att komponera verk (se FST:s arvodesrekommendationer). FST uppmanar alltså till att inte komponera nyskrivna verk enbart för tävlingsänsdamål om inte skälig ersättning ges. Då många medlemmar efterfrågar information om kompositionstävlingar och call-for-scores, publicerar FST sådana här nedan under den fliken. Tänk också på att ta hjälp av FST:s jurist om du är osäker på vad som gäller i enskilda fall. Länk till information om FST:s juridska rådgivning

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...

Helge Ax:Son Johnsons stiftelse

Projektfinansiering

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål:

...
 

Helge Ax:Son Johnsons stiftelse

Projektfinansiering

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål:

...

Stockholms stads kulturstipendium

Stipendier

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik, musikdramatik och litteratur....

Konstnärsnämnden: Residens i utlandet

Residens

Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete....

Stockholms läns landsting: projektstöd

Projektfinansiering

De projekt som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder....

Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium

Stipendier

Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete....

Kulturrådet: Samverkan med komponister

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att öka tillgången till ny musik....

Kulturrådet: Musikutgivning (fonogram)

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

...

Musikverket: Projektbidrag

Projektfinansiering

Musikverkets bidrag för samarbetsprojekt ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet....

Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom

Residens

Circolo Scandinavo offers residencies to Nordic artists. Artists from all Nordic countries and all art fields may apply.

...
 

Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom

Residens

Circolo Scandinavo offers residencies to Nordic artists. Artists from all Nordic countries and all art fields may apply.

...

Uppsala kommun: Projektstöd

Projektfinansiering

Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

...

The 2020 Salvatore Martirano Memorial Composition Award

Kompositionstävlingar

The University of Illinois School of Music and Global Crossroads Living-Learning Community celebrate the 24th Annual Salvatore Martirano Memorial Composition Award by announcing the 2020 Award Comp...

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...

Göteborgs kommun: Projektstöd Pronto

Projektfinansiering

Projektstödet Pronto kan sökas fler gånger per år och har snabb handläggningstid på ungefär sex veckor. Summan som går att ansöka om ligger på 40 000 kronor.
 

...

Konstnärsnämnden: Projektbidrag

Projektfinansiering

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.

...

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...
 

Konstnärsnämnden: Nationellt residens vid Studio Acusticum

Residens

Vistelsestipendiet vid residenset ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. 

...

Kulturrådet: Musikutgivning (fonogram)

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

...

Kulturrådet: Samverkan med komponister

Projektfinansiering

Det här bidraget finns till för att öka tillgången till ny musik....

Villa San Michele, Capri

Residens

Stiftelsen San Michele grundades den 16 juni 1950 med syftet att förvalta den till svenska staten av Axel Munthe donerade egendomen, verka för inrättandet av ett gästhem för forskare och kulturarbe...

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...

Arenys de Mar

Residens

Konstnärsresidenset ligger i småstaden Arenys de Mar på ca....

Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom

Residens

Circolo Scandinavo offers residencies to Nordic artists. Artists from all Nordic countries and all art fields may apply.

...