Arvodesrekommendationer och Avtalsmall

FST och SKAP har under 2015 utvecklat en Avtalsmall, som riktar sig till komponister, projektansvariga, beställare och bidragsinstanser. 
Avtalsmallen är tänkt att tillgodose såväl beställarens som komponistens intressen. I mallen finns rekommenderade arvodesnivåer. Observera att arvodesnivåerna endast är vägledande. Det står varje komponist fritt att begära och förhandla om högre arvode för sitt arbete.

Avtalsmallen ska användas vid beställningar av konsertmusik och musikdramatik (inklusive musik till dramatiska verk).

Avtalsmallen ska INTE användas vid beställningar av ljudeffekter, sångtext, libretto, musik till spelfilm eller liknande (synkronisering). Inte heller ska mallen användas vid överlåtelse av masterrättigheter eller utgivning av musik via exempelvis CD- eller vinylskiva, downloads, streaming eller annan exemplarframställning eller tillgängliggörande för allmänheten.

Avtalsmallen finns här, tillsammans med skriften Vad kostar musiken?


En minuts musik eller en timmes arbete

För att undersöka vilka nivåer som kan betraktas som rimliga, och under vilka villkor svenska komponister arbetar, tillsattes en extern utredare. I april 2013 lade denne fram rapporten En minut musik eller en timmes arbete som kan läsas på bifogade länk nedan.


Som referens kan man jämföra med norska och danska rekommendationer.