2018-05-24

Integritetspolicy (GDPR)

Den 25 maj 2018 trädde den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft. Den ersätter PuL (Personuppgiftslagen) och reglerar hur dina personuppgifter får behandlas och ger dig ett starkare skydd. FST har i och med det uppdaterat sin integritetspolicy.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person exempelvis namn, kontaktuppgifter, bilder, IP-nummer och så vidare. Begreppet behandling är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling, registrering, organisering, strukturering och lagring till ändring, användning eller radering utgör behandling. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte.

FST:s användning och lagring av personuppgifter
Vi samlar enbart in de personuppgifter som behövs för att bedriva vår verksamhet samt de uppgifter som du ger oss tillåtelse att behandla. Ibland behövs uppgifterna för att kunna erbjuda dig relevant information, inbjudningar till seminarier/evenemang eller annat material från oss som vi vill dela med oss av. Du själv äger dina personuppgifter och har som registrerad flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Bland annat har du rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du kan känna dig trygg med att vi hanterar personuppgifter på det sätt som du har rätt att förvänta dig av oss. Vi säljer aldrig personuppgifter och delar enbart med oss av dem till tredje part när samtycke eller legitim anledning finns. Vi sparar aldrig uppgifterna längre än vad som behövs. På begäran kan vi också radera dem, men vissa personuppgifter är vi tvungna att spara under vissa tidsperioder beroende på att annan nationell lagstiftning kräver det av oss som förening. Vi sparar även information som är relevant för att berätta FST:s historiska utveckling. Nedan hittar du exempel på våra vanligaste personuppgiftsbehandlingar. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill utnyttja någon av rättigheterna i dataskyddsförordningen, enklast genom att maila till kansli [at] fst.se.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
FST (org. nr. 802003-5369) är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av personuppgifter. Se kontaktuppgifter på http://fst.se/kansli

Personuppgiftsbehandling
Våra medlemmar är i juridisk mening fysiska personer vi behandlar endast sådana personuppgifter som krävs för att kunna driva och fullfölja verksamheten samt uppfylla övrig lagstiftning. Exempelvis för att kunna:

  • Erbjuda relevant information från FST
  • Skicka inbjudningar till evenemang, utbildningar och möten som FST anordnar
  • Erbjuda möjlighet att delta i föreningsarbetet genom att representera FST i styrelser, kommittéer, arbetsgrupper och liknande, inte minst inom Stimkoncernen, Bonus Copyright Access, Saltöstiftelsen, Stiftelsen Alvar Kraft, Järnåkerstipendiet, o.dyl.
  • Utbetala stipendier, kopieringsersättning eller ersättning för förenings- elller projektuppdrag
  • Uppfylla gällande lagstiftning såsom Föreningslag, Bokföringslag och Årsredovisningslag, etc.

I dessa fall behandlar vi namn, befattning, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), kontouppgifter (t.ex. bankkontonummer), o.dyl. FST behandlar också foton som medlemmar själva gett samtycke till publicering genom att själva ladda upp på FST:s hemsida. Samt foton på anställda eller andra efter att samtycke medgetts. Om du finns med på något foto och vill återkalla ditt samtycke så når du oss enklast genom att maila kansli [at] fst.se.

Nyhetsbrev och pressmeddelanden
FST skickar ut nyhetsbrev till medlemmar. Pressmeddelanden skickas även till andra personer i musiklivet som är registrerade som mottagare eller som löpande väljer att få dessa och därmed samtycker till personuppgiftsbehandlingen via vår webbplats. För att kunna skicka ut nyhetsbrev och pressmeddelanden behandlar vi endast uppgift om namn och e-postadress. Om du vill återkalla ditt samtycke och avregistrera dig från nyhetsbrevet, eller du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill korrigera din e-postadress, är du alltid välkommen att kontakta oss. Enklast genom om att maila till kansli [at] fst.se.

Cookies och Google Analytics
Vår webbplats http://fst.se använder ibland cookies, en liten textfil som sparas i din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som du använder vid besöket. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och underlätta ifyllande av formulär, eller visa sidorna enligt dina inställningar. Läs mer om cookies på www.minacookies.se/allt-om-cookies/
FST använder ibland Google Analytics på webbplatsen för att mäta statistik över användare, sidvisningar och liknande. Google Analytics använder normalt följande sex cookies: _ga, _gid, _gat, _utma, _utmz och _utmb. Samtycke kan lämnas på olika sätt, exempelvis genom din webbläsare. Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies (den normala förinställningen), har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren och stänga av cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.