Resebidrag för tonsättare inom konstmusik

Är du verksam som tonsättare inom det konstmusikaliska området och är STIM-ansluten upphovsperson? Då kan du ansöka om resebidrag för följande ändamål:
FST kan bevilja resebidrag (för resa och logi) för att besöka kompositionsseminarium eller en masterclass. FST kan också ge resebidrag för att närvara vid framförande av eget verk (vid  konsert eller repetition inför ett uruppförande) under förutsättning att du ansökt och inte fått kostnadstäckande resebidrag från STIM och Konstnärsnämnden - dock inte som utövare vid framförande av eget verk. 

 • Beviljande resebidrag kan endast utgå från hemadressen, där du är skriven.
 • Den som får resebidrag från FST åtar sig att vara en god ambassadör för svensk konstmusik och aktivt verka för att i samband med resan skapa kontakter och nätverka med personer i musiklivet i syfte att få sin musik liksom andra tonsättares konstmusikaliska verk framförda. 
 • Ansökan om bidrag från FST kan ej göras i efterhand. 
 • Beviljade bidrag utbetalas i efterhand mot inlämnande av kvitton/biljetter till kansliet samt redogörelse, via formuläret Redogörelse för användning av resebidrag.

Maxbelopp per beviljad ansökan är:

 • 3 500 kr inom Sverige
 • 6 000 kr inom Europa
 • 8 500 kr för övriga världen

 

Ansök om resebidrag

Resan avser...
Kostnader
Finansiering (SEK)
Filens storlek får inte överstiga 10 MB.
Tillåtna filtyper rtf pdf doc docx xls xlsx.
Filens storlek får inte överstiga 20 MB.
Tillåtna filtyper gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf pdf doc docx xls xlsx.

FST kan bevilja resebidrag (för resa och logi) för att besöka kompositionsseminarium, musikfestival eller en masterclass. FST kan också ge resebidrag för att närvara vid framförande av eget verk (vid konsert eller repetition inför ett uruppförande) under förutsättning att du ansökt och fått avslag från STIM och Konstnärsnämnden - dock inte som utövare vid framförande av eget verk. 

 • Beviljande resebidrag kan endast utgå från hemadressen, där du är skriven.
 • Den som får resebidrag från FST åtar sig att vara en god ambassadör för svensk konstmusik och aktivt verka för att i samband med resan skapa kontakter och nätverka med personer i musiklivet i syfte att få sin musik liksom andra tonsättares konstmusikaliska verk framförda. 
 • Ansökan om bidrag från FST kan ej göras i efterhand. 
 • Beviljade bidrag utbetalas i efterhand mot inlämnande av kvitton/biljetter till kansliet samt redogörelse, via formuläret Redogörelse för användning av resebidrag (se denna länk).

Maxbelopp per beviljad ansökan är:

 • 3 500 kr inom Sverige
 • 6 000 kr inom Europa
 • 8 500 kr för övriga världen