Redogörelse för användning av resebidrag

Bilagor

För utbetalning av beviljat resebidrag måste kvitton/biljetter inlämnas tillsammans med redogörelsen. Dessa kan laddas upp nedan, eller postas till kansliet. Tänk på att du inte kan dra av kostnader i din firma som du fått bidrag för av FST.

Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png eps tif rtf pdf doc docx xls xlsx.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png eps tif rtf pdf doc docx xls xlsx.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png eps tif rtf pdf doc docx xls xlsx.