2021-08-04
Erik Valdemar Sköld, ny medlem i FST.

Tre nya tonsättare välkomnas till föreningen

Nya medlemmar tas in två ggr/år. Deadline: 1/4 resp. 1/10
Erik Valdemar Sköld, David Tudén och Joshua Wat är nya aktiva FST:s medlemmar.

Vi hälsar tre tonsättare hjärtligt välkomna som nya medlemmar i FST; Erik Valdemar Sköld, David Tudén och Joshua Wat invaldes i föreningen som aktiva medlemmar vid styrelsemötet den 15 juni 2021. Alla är födda på 90-talet vilket visar på intresset bland den yngre generationen att verka inom den nutida konstmusiken.

Erik Valdemar Sköld motiverar sitt inval i föreningen med följande ord: ”Jag vill ansluta mig till FST för att kunna genomföra mina konstnärliga visioner som tonsättare och för att kunna fortsätta bygga upp ett nätverk inom det svenska musiklivet. Mitt mål är att med ett personligt tonspråk baserat på klanger och texturer skapa musik som reflekterar samtiden och den dissonans som pågår mellan mänskligheten och naturen.” Vid sidan om sina pågående studier är Sköld även ordförande i den ideella föreningen Tongeneration. För mer information om vår nye medlem med hemvist i Skåne, se här.

David Tudén är tonsättare men ägnar sig även åt visuell konst och ingår gärna i samarbeten med musiker, tonsättare och kulturutövare inom andra discipliner. "Mitt musikskrivande präglas av ett intresse för utommusikaliska förlagor, vilka ofta förekommer som ingång i komponerandet för mig. Jag arbetar ofta utifrån en sorts öppen konceptualitet där jag låter det utommusikaliska ställa upp ramar för musiken och försöker genom komponerandet föra en dialog mellan musiken och dess utommusikaliska förlagor”, kommenterar den nya medlemmen David Tudén, som också tilldelats Stiftelsen Alvar Krafts minnes stipendium 2017 och Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium 2018.

Joshua Wat som ursprungligen kommer från Hong Kong har under sitt masterprogram vid Högskolan för Scen och Musik/Göteborgs Universitet studerat och experimenterat med hur han kan kombinera känslouttryck från den kantonesiska kulturen med ramarna för den västerländska konstmusiken. Han har också bra erfarenheter av att arbeta med musikerna i Sverige, som enligt honom själv ”är lätta att kommunicera med och har starka konstnärliga idéer”. Wat tillägger: On top of that, Sweden has an interesting relationship between contemporary art music and folk elements, such as choral singing, kulning and the nyckelharpa. These could inform my own efforts in implementing Hong Kongese elements and being here also gives me clarity of my own culture by virtue of the distance”. Han tilldelades Stenastiftelsens kulturstipendium 2019 och i fjol även ett stipendium ur Otto och Charlotte Mannheimers fond. Joshua Wat är bosatt i Mölndal.

Nya medlemmar tas in två gånger per år. Deadline är senast den 1 april respektive den 1 oktober. Mer information om att söka medlemskap i FST hittar du här.