2021-06-22
Grafik: Tegel och Hatt.

Individuell fördelning av Bonusmedel

Registrera dina verk som förlagts 2020 eller tidigare, senast den 30 juni! Vi tidigarelägger årets individuella fördelning av Bonusmedel; utbetalning beräknas ske i mitten/slutet av juli.

Bonusmedel från FST fördelas årligen till upphovspersoner av anmälda och av FST godkända verk, i enlighet med beslut av FST:s stämma. Denna fördelning avser inkasserade medel 2020. Om du har verk som förlagts 2020 och inte redan registrerat dem i Bonusdatabasen, se till att göra detta senast den 30 juni. 

I årets fördelning beaktas alltså verk som förlagts 2020 eller tidigare. Om ditt verk har blivit förlagt i år (2021) kommer det istället med i nästa års fördelning. Alla registrerade verk ligger alltid kvar och beaktas vid varje fördelning, så länge de uppfyller kriterierna. Utbetalning beräknas kunna ske till berörda upphovspersoners konton i slutet av juli.

För mer information, gå in till Medlemssidorna och Bonusdatabasen (obs! inloggning krävs). 

Vid eventuella frågor om Bonusdatabasen, registrering, inloggning m.m., kontakta bonus@fst.se.