52cb7513587c48c08849346a787e8488.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Erik Valdemar Sköld.