2021-08-13
Fotocollage: Stim.

Dags att söka Stimstipendium 2021!

Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt beslutar om och delar årligen ut Stims stipendier och priser. Nu är ansökan öppen: under perioden 12 augusti och 12 september är alla Stimanslutna upphovspersoner välkomna att söka Stimstipendium 2021!

Alla Stimanslutna upphovspersoner är varmt välkomna att söka Stimstipendium. Stipendiet ansöks online via ett webbformulär på Stims "Mina sidor" och är tillgängligt under ansökningsperioden som 2021 infaller mellan 12 augusti och 12 september. För att ansökan ska godkännas måste minst 15 minuter musik bifogas. Besked ges i november till alla som har ansökt om stipendium.

Regler och urvalsförfarande
Beslut om stipendier fattas av Stims styrelse efter förslag från en stipendiekommitté som består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet. Uppdraget från Stim styrelse är att utse stipendiater som visar hög konstnärlig kvalitet och därigenom inspirerar till nytt skapande. 

Stims styrelse ålägger stipendiekommittén att beakta följande faktorer när de bedömer inkomna ansökningar:

* Stims stipendier ska främja ny svensk musik av hög konstnärlig kvalitet oavsett genre.
* Stims stipendier kan tilldelas såväl oetablerade som etablerade personer.
* Tilldelning av stipendier som så långt som möjligt strävar efter musikalisk mångfald, är balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv och har en spridning vad gäller konstnärlig form, ålder och verksamhetsort.
* Ingen hänsyn ska tas till ansökande personers ekonomiska situation.
* Man måste bifoga minst 15 minuter musik. Det är obligatoriskt. 

Nytt för i år är att de som erhållit ett ettårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden kan söka. Har man fått ett flerårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden samma år är det inte möjligt att söka Stimstipendiet. Vidare är de som fått Stimstipendium två år i rad blockerade från att söka för ett tredje år, vilket hänger ihop med att Skatteverket inte tillåter skattefria stipendier mer än två år i rad från samma källa. Det finns utöver dessa krav inga hinder för att få Stimstipendium flera gånger i sin karriär.

I början av bedömningen anonymiseras alla bidrag. Det går till så att medlemarna i stipendiekomittén inte kan se namnet på den som söker under den första individuella sorteringen av bidragen. Det är först i den andra sorteringen, när kommittén sitter tillsammans och gör bedömningen av de ansökningar som finns kvar som de har tillgång till all information. Ännu en nyher är att inlämnade partitur ska vara anonymiserade. 
Läs mer här om hur urvalsförfarandeprocessen går till.

Det är Stims dotterbolag Svensk Musik som har Stims styrelses uppdrag att administrera stipendierna under hela ansöknings- och bedömningsprocessen. Svensk Musiks verksamhetschef är tillika Stimstipendiekommitténs ordförande och till sin hjälp har hen ett stipendieteam och en stipendiekommitté, som består av ledamöter med förtroendeuppdrag från FST, Musikförläggarna och SKAP.  Den aktuella stipendiekommittén består av Pär Lindgren (2020–2022) och Mattias Rodrick (2021) som representerar FST, Michaela Lundin (2021–2023) som representerar Musikförläggarna, samt tre upphovspersoner från Skap, Alina Devecerski (2019-2021), Frida Hyvönen (2020–2022) och Lisa Grotherus (2021–2023). 

Tidplan
Alla Stimanslutna upphovspersoner är välkomna att söka Stimstipendium 2021 mellan 12 augusti och 12 september. Efter den 12 september klockan 15.00 är det inte längre möjligt att skicka in sin ansökan för årets Stimstipendium. 

Allmäna råd! 
* Var ute i god tid! Vänta inte till den 12 september! 
* Sökt inte med verk du tidigare erhållit Stimstipendium för! 
* För att ansökan ska godkännas måste minst 15 minuter musik bifogas. Vissa sökande i katergori Konstmusik (s.k. självklara stipendiater) har fallit på  tidsstrecket. De har bifogat enbart 6-7 minuter musik fast det kanske finns en professionell inspelning. En onödig miss, som tyvärr återkommer varje år.
* För sökande till film/dataspel/scenmusik. När du väljer denna genre ska du bifoga visuellt material via länk. Länka direkt till det specifika avsnitt du vill att kommittén ska bedöma.

Vi återkommer om fler handfasta tips, men redan nu kan man börja se över sina arbetsprover. 

Ansökan
Ansökan görs individuellt och online via ett ansökningsformulär på Stims Mina sidor.

Vidare information och kontakt
För mer information, se Stims sida här. För eventuella frågor, tips och funderingar, vänligen kontakta stipendium@stim.se.
Stims växel har telefonnummer +46 (0)8 783 88 00, vänligen ange Stimstipendium som ärende.