2021-06-04
Foto: Kungl. Musikaliska Akademien.

Till minne av Lars-Gunnar Bodin

Tonsättarkollegan William Brunson minns Lars-Gunnar Bodin (1935-2021), pionjären inom text-ljud komposition och ambassadören för svensk elektroakustisk musik.

Lars-Gunnar Bodin avled den 10 maj i sitt hem i Gnesta. Han blev 85 år.

Han är mest känd som en pionjär inom text-ljud komposition, ett paraplybegrepp som han myntade tillsammans med poeten, tonsättaren och vännen Bengt Emil Johnson 1967. Text-ljud komposition i Lars-Gunnars tappning smälte samman de tre beståndsdelarna. Hans mål var att ”komponera med ord” genom okonventionella, experimentella metoder. Den elektroakustiska musikstudions teknologi och dess möjlighet att klangligt transformera språket spelade dessutom en viktig roll och blev ett kännetecken för Lars-Gunnars stil.

På sin hemsida beskrev Lars-Gunnar sig själv som en intermedial konstnär. Bland hans många gränsöverskridande verk återfinns det storslagna Clouds (1976), som integrerade elektroakustisk och vokal musik, bildprojektioner på flera dukar och dans. Ett annat exempel är samarbetet med koreografen Margaretha Åsberg. Dessutom var bildkonst ett återkommande intresse och på senare år arbetade han med digitala medier. I alla sina verk strävade Lars-Gunnar mot en konsekvent struktur, samtidigt stram och detaljrik.

Utöver sin konstnärliga verksamhet arbetade Lars-Gunnar i ett antal nyckelpositioner inom den svenska musiklivet och spår av hans gärning finns rotade i många av dagens institutioner. Under sin tid som Fylkingens ordförande blomstrade Text-Ljud Festivalen och ombyggnaden av biografen Facklan på Östgötagatan 33 försåg föreningen med en permanent scen för ny musik och intermediakonst. Adressen blev känd även inom internationella kretsar.

Under Lars-Gunnars ledarskap som chef för Elektronmusikstudion (1979–89) påbörjades en transformation av de historiska radiolokalerna på Kungsgatan 8 till en state-of-the-art facilitet. Analoga Studio A1, som blev flaggskeppet, utrustades med en 24-kanals bandspelare och tillhörande mixer, vilket vanligtvis associerades med studios för populär musik. Dessa tekniska möjligheter lade en grogrund för en expansiv, kreativ period inom svensk elektroakustisk musik. Även en upprustning av den digitala sidan initierades i och med införskaffandet av en ny centraldator för syntes och komposition. År 1983 ledde Lars-Gunnar uppbyggandet av ett nytt studiokomplex i Münchenbryggeriet, där EMS finns än idag som ett vitalt center för elektroakustisk musik och ljudkonst, både i Sverige och internationellt.

Som medlem i Kungliga Musikaliska Akademien agerade han som ordförande i Nämnden för Elektroakustisk Musik (1989–95), vilket var en framgång för konstformen. Lars-Gunnar blev den första läraren i elektroakustisk musik vid Kungliga Musikhögskolan 1972. Senare på EMS fortsatte detta pedagogiska engagemang genom kvällskurser i elektroakustisk musikkomposition, Dessa blev så populära att en extra kväll lades till. Kurserna finns än idag vid EMS.

Under många år reste Lars-Gunnar världen runt som en ambassadör för svensk elektroakustisk musik. Förutom hans långvariga engagemang i den årliga festivalen i Bourges, där han representerade EMS och Sverige, var han en inbjuden gästlärare i USA bl.a. på Mills College i San Francisco och Dartmouth College i Hanover, NH.

Med anledning av Lars-Gunnars åttioårsdag 2015 samlades svenska och internationella tonsättare och forskare för LGB_80, ett tvådagars symposium och en porträttkonsert för att fira hans livsgärning. Lars-Gunnar deltog själv med ett nytt verk för saxofon och förinspelade ljud framfört av Jörgen Pettersson samt med en live performance av en ny text-ljudkomposition.

För någon som uppnått så mycket kan det tyckas tillräckligt att peka på ovanstående milstolpar. Men då skulle Lars-Gunnars karaktär och personlighet göras en stor otjänst. Framförallt utstrålade Lars-Gunnar vänlighet, ödmjukhet och entusiasm. Han genererade en ständig ström av energi, nyfikenhet och framåtriktat engagemang.

Till sist, en kort personlig kommentar: Som en 21-årig student vid Dartmouth College träffade jag Lars-Gunnar 1974. Trots att min uppgift var att assistera honom i studion med den nya Dartmouth Digital Synthesizer (prototypen för Synclavier), började jag nästan i smyg att studera hans arbetsprocess, estetiska hållning, med mera. Det blev många givande och roliga samtal, som utvidgade mina perspektiv. 

Senare, under 1975–77 studerade jag med Lars-Gunnar som gäststudent på Kungliga Musikhögskolan. Han introducerade mig bl.a. till Fylkingen, EMS och ett flertal ”ea-personligheter.” Jag fick dessutom chansen att assistera vid mixningen av Clouds i en radiostudio, vilket kändes mycket exotiskt och viktigt. Genom åren agerade Lars-Gunnar som mentor. Han gav mig ibland uppdrag i studion för att hjälpa utländska tonsättare på EMS och vi blev goda vänner.

Lars-Gunnar efterlämnar ett stort tomrum.  För att citera från hans text-ljud dikt Nästan är det numera ”tyst i kupolen.”


William Brunson
Tonsättare och professor i elektroakustisk musik

__________________
 

Vi minns Lars-Gunnar Bodin 
Här kan du lyssna till Sveriges Radios program från en konsert den 5 november 2015 i Kulturhuset i Stockholm i samband med Lars-Gunnar Bodins 80-årsdag. Programledaren Per Lindqvist samtalar också med kollegor som kände Lars-Gunnar väl; Mats Lindström, chef för Elektronmusikstudion i Stockholm, och Bill Brunson, professor i elektroakustisk musik.