2021-06-16
Grafik: Tegel och Hatt.

Nominera till Järnåkerstipendiet 2021

Välkommen att nominera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare under de senaste tio åren. Nomineringar till Stiftelsen Saltös Järnåkerstipendium 2021 kan göras t.o.m. den 15 september 2021!

Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn Erik Järnåker, delar varje år ut ett antal Järnåkerstipendier varav ett tonsättarstipendium för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare under de senaste tio åren. Stipendiebeloppet är 100 000 kr vilket gör det till det största i Sverige i sin kategori. Stiftelsen Saltö administreras av Kungl. Musikaliska akademien och Föreningen Svenska Tonsättare.

För kriterier och möjlighet att nominera ett verk till Stiftelsen Saltös Järnåkerstipendium 2021, se vidare här i formuläret
OBS! Nominera senast den 15 september 2021!

Vinnaren kontaktas i november-december. Offentliggörande och utdelning sker den 5 januari 2022, traditionsenligt i samband med Erik Jänråker-konserten på Musikaliska i Stockholm. 


Tidigare tonsättarstipendiater
2020  Djuro Zivkovic, Citadel of Love
2019  Karin Rehnqvist, Blodhov
2018  Jenny Hettne, A swarm came in from the dark
2017  Ylva Lund Bergner, Achenar
2016  Kent Olofsson, Champs d’etoiles
2015  Staffan Storm, ...et lux in tenebris lucet
2014  Jesper Nordin, Pendants
2013  Joakim Sandgren, endroits susceptibles
2012  Leilei Tan, In our image, in our likeness
2011  Madeleine Isaksson, Les sept vallées
2010  Klas Torstensson, In grosser Sehnsucht
2009  Jan W. Morthenson, Stråkkvartett nr 3 Epilogos
2008  Mikael Edlund, Solo
 

Om Stiftelsen Saltö
Stiftelsen Saltö bildades år 1967 av den musikintresserade industrimannen Erik Järnåker (1904-1992). Fram till 2009 bedrevs verksamheten genom att ge personer inom svenskt musikliv tillfälle till vistelser på Saltögården. Då gick Saltögården inte längre gick att driva på ett ekonomiskt hållbart sätt, och Stiftelsen Saltö omvandlades år 2009, enligt donatorns vilja, till en ren stipendiestiftelse med uppgift att dela ut stipendier till tonsättare av kammarmusik och stråkmusiker vid landets musikhögskolor. Medlen från försäljningen av Saltögården förvaltas så att avkastningen ska kunna användas till stipendier. Stiftelsen administreras av Kungliga Musikaliska Akademien och Föreningen Svenska Tonsättare tillsammans. Saltögårdens drivs vidare av de nya ägarna med en breddad affärsverksamhet; musiken har alltjämt en central plats i den verksamheten saltogarden.se 

Nominera verk här!