Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Ny(a)modigheter - okt 2017

Projektfinansiering

- ett projekt drivet av Musikarrangörer i Samverkan (MAIS)
med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse

Vad är en modig konsertidé för er?...

Kulturrådet: Verksamhetsbidrag till till musikarrangörer 2018

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till musikarrangörer

...

International Composition Competition “Michele Novaro”, Florence, Nov. 2017

Kompositionstävlingar

The Second Edition of the International Composition Competition “Michele Novaro”, organized by Associazione Mendelssohn, in collaboration with Maggio Musicale Fiorentino is now open....

Nordisk Kulturkontakt Mobilitetsstöd

Projektfinansiering

Mobilitetsstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur....

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

3rd OPUS DISSONUS COMPOSITION COMPETITION

Kompositionstävlingar

OPUS DISSONUS is proud of offer the third edition of a piano composition competition open to composers of any nationality and age....

 

Konstnärsnämnden Residens i utlandet

Stipendier

Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete....

Ruth Watson Henderson Choral Composition Competition

Kompositionstävlingar

About Ruth Watson Henderson and the Competition...

 

Nyskriven svensk musikal sökes

Call for scores

Skriver du på en musikal? Högskolan för scen och musik i Göteborg vill tillsammans med Kulturhuset Spira, Wermland Opera och Östgötateatern verka för den konstnärliga utvecklingen inom området....

 

Region Uppsalas kulturstipendier

Stipendier

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett antal kulturstipendier....

ISCM World Music Days 2017, Vancouver

Festivaler

From November 2-8, 2017, Canada welcomes the world as Vancouver hosts the ISCM World New Music Days 2017.

...

Projektstöd Stockholms Läns Landsting

Projektfinansiering

De projekt som får Projektstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder....

Konstnärsnämnden Projektbidrag inom Musik

Projektfinansiering

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Detta bidrag ersätter fr.o.m....

Celebrate Asia Composition Competition

Kompositionstävlingar

The Seattle Symphony’s Celebrate Asia Composition Competition seeks to recognize emerging composers who are interested in Asian culture, music and traditions....

Open call – Ljudbio IV

Call for scores

Sunday 10 December 2017 – Slottsbiografen, Uppsala Sweden

...

Stockholms stad kulturstöd upp till 50 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Utlysning Nya konserter under FST:s hundraårsjubileum 2018

Projektfinansiering

Bakgrund

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) fyller 100 år den 29 november 2018. Hundraårsjubileet ses som en...

Stockholms stad kulturstöd 50 000 - 350 000 kronor 2018

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Kulturrådet Fri scenkonst projektbidrag 2018:1

Projektfinansiering

Fri scenkonst – projektbidrag

Två gånger om året fördelar Kulturrådet bidrag till nationella och internationella projekt....

Kulturrådet Turnébidrag till fria musikgrupper 2018

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

 

...

Stockholms stad kulturstöd upp till 50 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...
 

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

Nominera till Stockholm stads kulturpriser 2018

Stipendier

Stockholms stad delar varje år ut sju priser till kulturutövare eller möjliggörare som har haft stor betydelse för staden och dess kulturliv....

 

Sök Stockholms stads kulturstipendier

Stipendier

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och litteratur....

Pages