Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Svenska Kyrkans Kulturstipendium

Stipendier

Stipendier till nyskapande kulturarbeten om livsfrågor

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musi...

Rubus Arcticus Utvecklingsstipendium Norrbotten

Stipendier

Utvecklingsstipendiet Rubus Arcticus ska sökas personligen av kandidat till stipendiet. Stipendiesumman är 100 000 kronor för varje stipendium och maximalt fyra stipendier utdelas varje år.

...

Stimstipendium

Stipendier

Som Stimansluten upphovsman är du välkommen att söka Stimstipendium. För att kunna få stipendium ska du uppfylla högt ställda kvalitetskrav.


Du kan inte söka stipendium om du

...

Kulturstipendium Göteborg

Stipendier

Om du ska ha chans att få ett stipendium ska du

...

Landstingets Kulturstipendier Uppsala

Stipendier

Kulturnämnden vid Landstinget i Uppsala län utdelar årligen ett antal kulturstipendier....

Arbetsstipendium Västra Götaland

Stipendier

Kulturnämnden utser årligen sex arbetsstipendiater för att uppmärksamma utmärkta insatser i Västra Götalands kulturliv....

Stockholms stad kulturstipendier

Stipendier

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och litteratur....

Konstnärsnämnden Arbetsstipendium

Stipendier

Arbetsstipendium inom musik

...

Konstnärsnämnden Residens i utlandet

Stipendier

Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete....

Tonsättarstipendium till Bo Wallners Minne

Stipendier

Kungl. Musikaliska akademien utlyser Tonsättarstipendium till Bo Wallners Minne, ett stipendium på 50 000 kr....

Järnåkerstipendiet 2015

Stipendier

Saltöstiftelsen utlyser Järnåkerstipendiet 2015, ett tonsättarstipendium inom kategorin kammarmusik....

Stimstipendium

Stipendier

Allmänna villkor Stimstipendium 2015

...

Arbetsstipendium Västra Götalandsregionen

Stipendier

Kulturnämnden inbjuder alla yrkesverksamma kulturarbetare bosatta i Västra Götalandsregionen till att ansöka sex stycken arbetsstipendier á 100.000:- i syfte att såväl skapa som vidga möjligheterna...

Musikaliska akademiens nya stipendier inom ramen för Bernadotte-programmet.

Stipendier

Bernadotte-programmet är en långsiktig samverkan mellan flera av de kungliga akademierna och erbjuder en fortbildningsform på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning....

Utlysning av Stora Christ Johnson-priset 2016

Stipendier

Kungliga Musikaliska Akademien utlyser nu Stora Christ Johnson-priset 2016. Förslag till pristagare kan inlämnas till KMA, dock senast den 9 maj....

Svenska kyrkans kulturstipendier

Stipendier

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater.

...

Anna Ahrenbergs fond

Stipendier

I stadgarna för fonden beskrivs de personer och verksamheter som fonden kan stödja:
...

Järnåkerstipendiet 2016

Stipendier

Järnåkerstipendiet är ett tonsättarstipendium inom kategorin kammarmusik. Stipendiebeloppet är 100 000 kr vilket gör det till det största i Sverige i sin kategori....

Stimstipendium 2016

Stipendier

Alla Stimanslutna upphovspersoner är välkomna att söka Stimstipendium. Ansökan görs individuellt här på Mina sidor via ett webbformulär som endast är tillgängligt under ansökningsperioden....

 

Stimstipendier 2016

Stipendier

Allmänna villkor för Stimstipendier 2016
...

Kulturstipendier 2017 - Landstinget i Uppsala län

Stipendier

Kulturnämnden vid Landstinget i Uppsala län utdelar årligen ett antal kulturstipendier....

Göteborgs Stads kulturstipendier 2016

Stipendier

Du kan söka Göteborgs Stads kulturstipendier om 30 000 kronor en gång om året. Nästa ansökningsdag är den 16 november 2016.

...

FST-stipendium 2016

Stipendier

Nu utlyses FST-stipendium 2016. Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma Stimanslutna tonsättare verksamma inom det konstmusikaliska området....

Stockholms stad kulturstipendier

Stipendier

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och litteratur....

Pages