Stipendier

Region Uppsalas kulturstipendier

2017-11-01

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett antal kulturstipendier. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom skilda områden såsom litteratur, musik, film, bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk, eller för dem som gjort en betydande kulturell gärning. Behöriga att tilldelas stipendier är personer som har verksamhet förlagd till, eller bor i, länet. Den totala stipendiesumman är 230 000 kr. Sista ansökningsdatum är den 1 november. Beslut om mottagare fattas vanligtvis i februari året därpå.

Ansökningsblankett med personbevis samt ev. bilaga/arbetsprov skickas med fördel via e-post, till kultur@regionuppsala.se senast 1 november kl. 23.59. E-postmeddelandet bör vara max 50 MB stort.

Skickar du ansökan per post, ska den vara poststämplad senast 1 november.
Postadressen är Kultur och bildning, 751 85 Uppsala.

Vi tar helst emot din ansökan med ev. bilaga/arbetsprov via e-post, men du kan även komplettera ansökan med arbetsprover i fysisk form. Max två fysiska verk/bilagor/objekt i max A4-format kan du lämna in. Exempelvis böcker, pärmar/mappar med A4-dokument, foton, cd-skivor eller dvd-skivor. Arbetsprover i fysisk form ska lämnas in senast 1 november kl. 16 på Kultur och bildnings besöksadress, Storgatan 27 i Uppsala.

Riktlinjer och ansökningsblandett finns på: https://www.regionuppsala.se/kultur/bidrag#kstip

Eva Olsson, tel 018-617 62 63