Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom

Residens

Circolo Scandinavo offers residencies to Nordic artists. Artists from all Nordic countries and all art fields may apply.

...
 

Presentationsdagar för ny svensk körmusik

Call for scores

I syfte att utöka och berika den svenska körrepertoaren samt att skapa kontakter mellan tonsättare och kördirigenter arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare, för första gången i samarbete med Före...

Utvecklingsstöd från Stockholm stad upp till 50000 kr

Projektfinansiering

Du kan söka utvecklingsstöd för insatser som har potential att leda till en innovation och/eller utvecklar kulturlivet i Stockholm....

 

Stockholms stad Kulturstöd upp till 50000 kr

Projektfinansiering

Du kan söka kulturstöd för publik verksamhet eller kulturprogram så som en föreställning, utställning eller konsert....

Lilla Christ Johnson-priset 2019

Call for scores

Kungl. Musikaliska akademien utlyser Lilla Christ Johnson-priset 2019....

 

Uppsala kommun Projektstöd

Projektfinansiering

Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

...

The 2019 Salvatore Martirano Memorial Composition Award

Kompositionstävlingar

The University of Illinois School of Music and Global Crossroads Living-Learning Community announce the 23rd Annual Salvatore Martirano Memorial Composition Award by announcing the 2019 Award Compe...

Göteborgs kommun Projektstödet Pronto

Projektfinansiering

Det finns två generella projektstöd. Det större projektstödet har två ansökningsperioder per år och där finns det ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka.

...

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

...

Kunstnerboligen Gammel Have

Residens

Ansökningar om att hyra tas emot för vistelser fram till maj 2019 och besvaras löpande.

 

...

ISCM World Music Days 2019, Tallinn

Festivaler

ISCM WMD in Estonia aims at introducing contemporary music in its diverse forms of manifestation. The festival mainly focuses on choral music in its various expressions of genre and style....

Svenska kyrkans kulturstipendier

Stipendier

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater.

...
 

Ljudvågor

Festivaler

15-19 maj är det dags för den 24:e upplagan av Ljudvågor, Gotlands Tonsättarskolas alldeles egna festival för nyskriven musik. Under fem dagar fylls Visbys vårluft av ca 60 uruppföranden komponerad...

Utvecklingsstöd från Stockholm stad 50000 kr - 350000 kr

Projektfinansiering

Du kan söka utvecklingsstöd för insatser som har potential att leda till en innovation och/eller utvecklar kulturlivet i Stockholm....

 

Stockholms stad Kulturstöd 50000 kr - 350000 kr

Projektfinansiering

Du kan söka kulturstöd för publik verksamhet eller kulturprogram så som en föreställning, utställning eller konsert....

Konstnärsnämnden: Projektbidrag

Projektfinansiering

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete....

World Soundtrack Awards Film Music Composition Contest

Kompositionstävlingar

Young international film music talent will have the chance to win the highly sought after SABAM Award for the Most Original Composition by a Young International Composer....

Pages