Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Stockholms läns landsting verksamhetsbidrag 2017

Projektfinansiering

De verksamheter som beviljas stöd från Stockholms läns landstings kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder....

 

Juice Vocal Ensemble: Call for Works - "To Meredith Monk"

Call for scores

The imaginative vocal trio, Juice (Anna Snow, Sarah Dacey and Kerry Andrew) present a tribute to the creative achievements of composer-vocalist-choreographer Meredith Monk, whose 75th birthday is t...

Kulturbryggan Startstöd

Projektfinansiering

Syfte

  • att stödja framväxten av konstnärligt eller kulturellt nyskapande idéer i ett tidigt skede,
  • att stödja utvecklingen av projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för n...
 

Kulturbryggan Genomförandestöd

Projektfinansiering

Syfte

  • att stödja förverkligandet av konstnärligt eller kulturellt nyskapande projekt,
  • att stödja projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst oc...

Kulturrådet Fri scenkonst projektbidrag 2017:2

Projektfinansiering

Fri scenkonst – projektbidrag

Två gånger om året fördelar Kulturrådet bidrag till nationella och internationella projekt.   Bidraget går till professionella inom dans, teater, musikteater, ...

Kulturrådet Fonogramstöd

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram....

POLYPHONOS Composition Competition

Kompositionstävlingar

The Esoterics announces its international call for a cappella choral scores
for its annual competition for choral composition, POLYPHONOS,...

 

Nominera till Järnåkerstipendiet 2017 - senast 15 september

Stipendier

Järnåkerstipendiet är ett tonsättarstipendium inom kategorin kammarmusik. Stipendiebeloppet är 100 000 kr vilket gör det till det största i Sverige i sin kategori....

 

Virginia Centre for Creative Arts

Residens

Why do artists from around the world leave their studios behind to come to VCCA? It's all about the work....

 

Utvecklingsprojekt Västra Götaland

Projektfinansiering

Stöd till utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera kulturen i hela Västra Götaland....

 

Ny(a)modigheter - sep 2017

Projektfinansiering

- ett projekt drivet av Musikarrangörer i Samverkan (MAIS)
med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse

Vad är en modig konsertidé för er?...

Nordic Music Days 2018 Helsinki - Call for scores

Call for scores

Call for Scores för Nordiska Musikdagar 2018 i Helsingfors är öppen....

 

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

...

Nordisk Kulturkontakt Kultur- och Konstprogrammet

Projektfinansiering

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur....

Nordisk Kulturkontakt Nätverksprogrammet

Projektfinansiering

Nätverksstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur....

 

Nordic Music Days 2017 - London

28 september till 1 oktober 2017 hålls Nordic Music Days (Nordiska musikdagar) på Southbank Centre i centrala London, som en del av Southbank Centres nordiska temaår Nordic Matters....

Junctions Music Worxhop

Kurser/Workshops

Junctions Music Worxhop is a tool for establishing new Nordic-British musical networks through artistic collaboration....

Puls - nytt nordiskt stöd till musikarrangörer

Projektfinansiering

Ny ambitiös musiksatsning stöder nordisk livemusik

Under 2017 får musikscener och festivaler en unik möjlighet att arbeta fokuserat med nordisk musik och presentera lovande artister med int...

 

Nordisk Kulturfond

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...

Turnébidrag till fria musikgrupper

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

...
 

Kulturrådet Turnébidrag till fria musikgrupper

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

 

...

Can Serrat International Art Residency annual open call

Residens

The Annual Open Call for Musicians/ Sound Artists has started!
The Deadline for Musicians Open Call is 10th of October!

...
 

International Composition Competition Vittorio Fellegara - 3rd edition

Kompositionstävlingar

Associazione Musica Aperta is pleased to announce the Third Edition of the International Composition Competition Vittorio Fellegara....

Stockholms stad kulturstöd 50 000 kronor - 350 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Pages