Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte 2018:1

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

 

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

 

Helge Ax:Son Johnsons Stiftelse

Projektfinansiering

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål:

...

Musikverket 2018:1 - stöd till det fria professionella musiklivet

Projektfinansiering

Musikverket främjar ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet....

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

...

Konstnärsnämnden - Residens i utlandet 2018

Residens

Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete....

 

5th Antonio Smareglia International Composition Competition

Kompositionstävlingar

The Accademia di Studi Pianistici «Antonio Ricci» of Udine, in collaboration with the Casa Musicale Sonzogno of Milan, the Archivio Smaregliano of Udine, the Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” and th...

Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2018

Stipendier

Arbetsstipendium inom musik

...
 

Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2018

Stipendier

Arbetsstipendium inom musik

...

Kulturrådet Fonogramstöd 2018:1

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram....

Stockholms stad kulturstöd över 350 000 kronor 2018

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Stockholms läns landsting projektstöd 2018:1

Projektfinansiering

De projekt som får Projektstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder....

1st BEETHOVEN COMPOSERS CONTEST AT THE BUDA CASTL E CAL L FOR ENTRIES

Kompositionstävlingar

THE MUNICIPALITY OF THE BUDA CASTLE DISTRICT IN BUDAPEST ANNOUNCES THE
1ST BEETHOVEN COMPOSERS CONTEST
AS PART OF THE 19TH BEETHOVEN IN BUDA FESTIVAL.

...

Svensk Musikvår 15-23/3 2018

Festivaler

Välkommen till Svensk Musikvår

...
 

Kulturrådet: Verksamhetsbidrag till fri scenkonst för 2019

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till yrkesverksamma fria aktörer inom dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.

VEM KAN SÖKA?

...

7th Harerubeke International Composition Competition (International Composition Competition Harelbeke)

Kompositionstävlingar

For the seventh time, the International Composition Competition Harelbeke will be organized in Harelbeke (Belgium)....

Stockholms stad kulturstöd upp till 50 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Utlysning av Stora Christ Johnson-priset 2018

Stipendier

Christ Johnson priset utdelas för ett orkesterverk, komponerat under senare år, av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter....

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

Kulturrådet Turnébidrag till fria musikgrupper 2018

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

 

...

Stockholms stad kulturstöd upp till 50 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Kulturrådet: Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper 2018

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till professionella fria musikgrupper.

...

Call for scores - 113 collective

Call for scores

113 is accepting scores for the 2018-19 concert season. Selected scores may be programmed at any point during the season....

Tonsättartävling för kvinnliga tonsättare: Allmänna Sången och Anders Wall tillsammans med Gehrmans Musikförlag AB, Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award

Kompositionstävlingar

För tredje gången arrangerar Allmänna Sången och Anders Wall tillsammans med Gehrmans Musikförlag AB, Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award, en tonsättartävling för kvinnliga tonsätta...

Pages