Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

 

Anna Ahrenbergs Grez-stipendium

Residens

Anna Ahrenbergs fond disponerar en lägenhet i Hôtel Chevillon i Grez-sur Loing under mars och april....

OPEN CALL: Nordiska Musikdagar 2024, Skottland

Call for scores

Nordic Music Days is a festival presenting Nordic contemporary music and sound. The next edition of Nordic Music Days takes place in Glasgow from 30 October to 3 November 2024....

Florakörens kompositionstävling

Kompositionstävlingar

I samband med sitt 80-årsjubileum arrangerar Florakören vid Åbo Akademi en kompositionstävling, för att ytterligare bredda den befintliga damkörsrepertoaren....

 

International St. Christopher Competition

Kompositionstävlingar

The St. Christopher Chamber Orchestra is proud to present the third International Composer Competition....

Järnåkerstipendiet 2023

Stipendier

Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn Erik Järnåker, utlyser ett tonsättarstipendium för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare....

Pages