Projektfinansiering

Konstnärsnämnden Projektbidrag inom Musik

2017-11-09

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Detta bidrag ersätter fr.o.m. hösten 2011 det tidigare bidraget till samarbete mellan komponister och musiker. Den sortens samarbeten ryms dock också inom ramen för detta nya stöd, som samtidigt omfattar ett bredare spektrum av projektformer.

Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med att skapa ny musik, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya tekniker. Projekt som innebär samarbete med andra komponister och musiker eller andra kollegor prioriteras, men det är också möjligt att söka stöd för projekt som inte har en given samarbetspartner. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor. Stödet avser inte arbete med redan befintlig musik i form av t.ex. turnéer, inspelningar och repetitioner.

 Beslut mars 2018