Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad över 350 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...

Svensk-Danska Kulturfonden

Projektfinansiering

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen....

 

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...
 

Svensk-Danska Kulturfonden

Projektfinansiering

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen....

 

Kulturfonden för Sverige och Finland

Projektfinansiering

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att öka samarbetet mellan dessa två länder genom att stödja strävanden för att öka kännedomen om och kontakten mellan ländernas kultur, samhällsl...

Kulturbryggan Startstöd

Projektfinansiering

Syfte

...
 

Kulturbryggan Tematiskt Stöd

Projektfinansiering

Tema 2014: Kultur & Politik

...

Projektstöd Malmö Stad

Projektfinansiering

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film....

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad upp till 50 tkr

Projektfinansiering

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

...

Pitch your idea at Nordic Music Days

Projektfinansiering

Do you have a project or an idea you’d like to flag up during Nordic Music Days? Then you’re invited to bring it along to one of our PechaKucha nights, which we’ll be holding at Vulkan Arena....

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

 

Internationella samarbetsprojekt, Kulturrådet

Projektfinansiering

Kulturrådet ger stöd till internationella samarbetsprojekt inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...
 

Internationellt mobilitetsstöd, Kulturrådet

Projektfinansiering

Kulturrådet ger resestöd till internationella turnéer inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...

EU-stöd för kultursamarbete med Libanon

Projektfinansiering

Europeiska kommissionen har inom den utvecklingspolitiska verksamheten EuropeAid en aktuell utlysning av stöd för kultursamarbete med Libanon....

Kulturrådet Fria Musikgrupper: verksamhets- och projektbidrag

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till yrkesverksamma fria musikgrupper. Även projektbidrag kan sökas. Utlysningen gäller för verksamhet och projekt som genomförs under 2015....

Kulturrådet Fria Musikgrupper

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till yrkesverksamma fria musikgrupper. Även projektbidrag kan sökas. Utlysningen gäller för verksamhet och projekt som genomförs under 2015....

Unesco International Fund for the promotion of Culture

Projektfinansiering

The main priority is projects submitted by young artists and creators aged 18-30. A further priority is for projects submitted from or benefiting developing countries.

...

Kulturstöd Stockholms Län

Projektfinansiering

Stockholms läns landsting vill genom kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet bidra till ett rikt kulturutbud med hög kvalitet i hela Stockholms län....

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

Vem kan söka?

...

Projektstöd Malmö Stad

Projektfinansiering

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film....

Mobilitetsstöd Kulturkontakt Nord

Projektfinansiering

Modulen riktar sig till hela konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna: 
professionella konstnärer inom alla konstformer, skönlitterära författare, översättare, kuratorer, produce...

Kulturrådet Regionalt Utvecklingsbidrag

Projektfinansiering

Bidraget kan sökas av en region, eller flera regioner i samverkan.

...

Regionalt Projektbidrag Uppsala

Projektfinansiering

Enligt övergripande kulturpolitiska mål och strategier ska landstinget arbeta för ett rikt konstliv av hög kvalitet, kulturellt delaktiga invånare, samt en attraktiv livsmiljö i länet....

Regionala Kulturprojekt Östergötland

Projektfinansiering

Regionförbundet Östsam stödjer regionala kulturprojekt och kulturarrangemang som stärker regionens utveckling och attraktivitet, på det sätt som beskrivs i regionens kulturplan och RUP.

...
 

Kulturbryggan Startstöd

Projektfinansiering

Syfte

...

Pages