2016-10-23

Torsdag 10 november kl 21.00 framför den amerikanska Ensemble mise-en fem svenska verk på festivalen Sound of Stockholm i Kulturhuset, vid Sergels Torg. Verken hade uruppförande för ett par veckor sedan i New York, och spelades därefter i Washington. Nu kommer de till Sverige och erbjuder oss att ta del av denna musik, tillsammans med verk av högaktuella amerikanska tonsättare.

Pages