2022-03-15
Sofie Marin. Foto: Samjhana Moon. Bildcollage: Tegel och Hatt. 

Ny omgång och rådgivning i marknadsföring under våren 2022

FST utlyser en ny omgång av individuell coachning i marknadsföring efter stort medlemsintresse.

I höstas startade FST en ny satsning på individuell coachning för Stimanslutna tonsättare med fokus på marknadsföring och hur man som tonsättare kan stärka sin synlighet och nå ut i högre grad. Pandemin har slagit hårt mot stora delar av svenskt musikliv och många tonsättare har sett sina beställningar läggas på is eller avbokas. Därtill har behoven av digitala lösningar och nya affärsmodeller ökat, inklusive nya vägar att synas.

Konsultationerna har inkluderat stor mått av strategi och långsiktighet kopplat till konkreta marknadsföringsverktyg och lösningar att använda i vardagen. Coachningen genomfördes av Sofie Marin, From Sweden Productions/Arts Dynamics med mångårig erfarenhet av strategisk marknadsföring, musikutveckling, kulturentreprenörskap, digital omställning, samt trender inom kulturella och kreativa näringar.  

FST utlyser nu en ny omgång av individuell coachning i marknadsföring efter stort medlemsintresse. Rådgivningsstöd omfattar bl.a. följande fokusområden: omvärldsanalys, målgruppsanpassning, det digitala ekosystemet inkl. digitala verktyg, tvärdisciplinära samarbeten och partnerskap, ekonomi och förhandlingsteknik, framtidstrender m.m. Vi fortsätter att samarbeta med  kommunikationskonsulten Sofie Marin och rådgivning sker under våren. 

Kriterier

 • Endast Stim-anslutna inom de konsmusikaliska områden kan anmäla sitt intresse
 • Coachning ges under våren 2022. Obs! Först till kvarn principen gäller
 • Intresseanmälningar behandlas löpande. Besked ges snarast möjligt
 • FST eftersträvar musikalisk mångfald, jämställdhet, geografisk spridning, ålder
 • Företräde ges till medlemmar som inte sökt/beviljats rådgivningsstöd under hösten 

Upplägg

 • Det erbjuds upp till 3 tillfällen med coachning per person, med eventuell möjlighet till förlängning utifrån behov och antal anmälda deltagare
 • Genom individuell feedback ges varje person möjlighet att skapa en enkel handlingsplan och definiera vad som ska prioriteras och vilka verktyg, metoder och arbetssätt som är bäst lämpade för tonsättares specifika ändamål. Hemuppgifter, avstämningar och uppföljning ingår.
 • Mötena sker via zoom i första hand, eller enligt överenskommelse 

Röster från nöjda deltagare

 • Det har varit ovärderligt! Mina coaching-timmar har lett fram till att jag stärkts som konstnär men också i en roll som konstnärlig ledare. 
 • Mötena gav många tankar, idéer och handfasta råd som jag redan nu börjar omsätta i praktiken.
 • Jag vill särskilt lyfta fram Sofies lyhördhet och idérikedom, förmågan att se möjligheter och tänka utanför boxen. Jätteroligt och lärorikt!
 • Har precis avslutat en timme med Sofie Marin som jag tycker är lysande. Tack för denna möjlighet, vilket bra initiativ! 

- Det är ett unikt och mycket hedrande uppdrag att få arbeta så nära våra svenska tonsättare och lära känna dem och deras musik närmare. Marknadsföringstrender kommer och går, där det kan vara svårt att veta vad man ska fokusera på och hur allt hänger ihop. Målet för våra träffar är att förenkla, renodla och hitta ett naturligt sätt att nå ut med sin musik. Visa på vägar för att skapa nya former av samarbeten och samverkan i tider av stor förändring. Det var stor efterfrågan sist, inom många olika genrer, och jag ser fram emot att fortsätta detta viktiga samarbete med FST under våren, säger Sofie Marin. 

Intresseanmälan
Välkommen att anmäla ditt intresse inför individuell coachning i marknadsföring, här

För vidare kontakt
Du är självfallet välkommen att kontakta FST:s projektledare Dina Liberg, eller Sofie Marin för ytterligare frågor om den individuella coachningen. Sofie nås via e-post: sofie@fromsweden.com och/eller tel: +46 (0)70 688 38 84.