2021-12-22
Foto: Elias Gammelgård.

Efterlysning av kammarmusikverk i samarbete med MalvaKvartetten

FST inleder ett samarbete med MalvaKvartetten och efterlyser nu svenska samtida kammarmusikverk. Vårt fokus är att fortsatt främja utveckling mot mer nyskriven kammarmusik och få fler ensembleverk av tonsättare verksamma i Sverige framförda vid olika konserthus och kulturscener. Målet är också att möjliggöra högkvalitativa dokumentationsinspelningar för att kunna synliggöra och presentera kammarmusikverk vilket förhoppningsvis kan leda till fler nya beställningar och andra konstnärliga uppdrag. 

Som en del i FST:s pågående inspelningsprojekt kommer vi i slutet av februari 2022 att spela in ett antal verk i samarbete med MalvaKvartetten som kännetecknas som en stråkkvartett som drivs av stor kreativitet, experimenterar med klanger och tänjer på gränserna när de väljer repertoar. Om du har skrivit ett kammarmusikverk som du önskar få inspelat, är du välkommen att anmäla ditt intresse till FST. Det inspelade verket kommer du kunna använda i promotionsyfte och FST kommer att göra det tillgängligt på sin YouTube-kanal.

Kriterier

  • Endast Stimanslutna upphovspersonernas verk inom det konstmusikaliska området kan anmälas.
  • Verket ska vara skrivet för vl, vl, vla, vlc.
  • Verket får inte vara ett soloverk, dock vara skrivet för duo, trio och/eller kvartett. Ej utöver maxbesättning och/eller med solister.
  • Verket får vara tidigare framfört, nytt eller gammalt, dock gärna inte äldre än 10 år.
  • Till anmälan ska information om besättning, durata, kompositionsår och kortfattad text om verket, ev. uruppförande samt annan information som kan vara av intresse bifogas. 
  • Partitur (pdf) måste bifogas i anslutning till anmälan av verk. Stämmor kan bifogas. 
  • Det går att intresseanmäla upp till två verk. 

 Anmäl ditt verk senast fredagen den 7 januari 2022 här.
Lyssna gärna på Malmvakvartettens senaste album Wooden Bodies för att få lite inspiration. 

Urvalsprocess
FST eftersträvar musikalisk mångfald, jämställdhet, geografisk spridning och ålder. Det är Malmvakvartetten som kommer att utse de verk som kommer att spelas in och urvalsbesked meddelas i mitten/slutet av januari. Ensemblens instudering och repetioonsarbete beräknas pågå under januari-februari. Själva inspelningen planeras att äga rum i slutet av februari 2022 i Stockholm. Plats meddelas vid senare tidpunkt. 

För vidare information
Du är välkommen att kontakta FST:s projektledare Dina Liberg för ytterligare frågor om efterlysningen. Hon nås via e-post: dina.liberg@fst.se