Foto: Elias Gammelgård

Få ditt kammarmusikverk inspelat

Anmäl ditt verk senast fredagen den 7 januari 2022 här nedan! 

FST inleder ett samarbete med MalvaKvartetten och efterlyser svenska samtida kammarmusikverk i syfte att främja utveckling mot mer nyskriven repertoar. Vårt samarbete ska också resultera i ett antal högkvalitativa dokumentationsinspelningar. Om du har skrivit ett kammarmusikverk som du önskar få inspelat, är du välkommen att anmäla ditt intresse!  

Kriterier

  • Endast Stimanslutna upphovspersonernas verk inom det konstmusikaliska området kan anmälas. 
  • Verket ska vara skrivet för vl, vl, vla, vlc.
  • Verket får inte vara ett soloverk, dock vara skrivet för duo, trio och/eller kvartett. Ej utöver maxbesättning och/eller med solister.
  • Verket får vara tidigare framfört, nytt eller gammalt, dock gärna inte äldre än 10 år.
  • Till anmälan ska information om besättning, durata, kompositionsår och kortfattad text om verket, ev. uruppförande samt annan information som kan vara av intresse bifogas. 
  • Partitur (pdf) måste bifogas i anslutning till anmälan av verk. Stämmor kan bifogas.
  • Det går att intresseanmäla upp till två verk. 
     

Genom att skicka in verk till denna utlysning så godkänner man att det utvalda verket ska dokumenteras/spelas in i promotionsyfte. 

För vidare information
Du är välkommen att kontakta FST:s projektledare Dina Liberg för ytterligare frågor om efterlysningen. Hon nås via e-post: dina.liberg@fst.se.

Ansökan

Filens storlek får inte överstiga 100 MB.
Tillåtna filtyper pdf.
Filens storlek får inte överstiga 50 MB.
Tillåtna filtyper pdf.
Filens storlek får inte överstiga 50 MB.
Tillåtna filtyper pdf.
Filens storlek får inte överstiga 50 MB.
Tillåtna filtyper pdf.
Filens storlek får inte överstiga 50 MB.
Tillåtna filtyper pdf.
Verk 2
Filens storlek får inte överstiga 100 MB.
Tillåtna filtyper pdf.
Filens storlek får inte överstiga 50 MB.
Tillåtna filtyper pdf.
Filens storlek får inte överstiga 50 MB.
Tillåtna filtyper pdf.
Filens storlek får inte överstiga 50 MB.
Tillåtna filtyper pdf.
Filens storlek får inte överstiga 50 MB.
Tillåtna filtyper pdf.