2022-04-06
Fotocollage: Tegel & Hatt Design Agency.

Välkommen till stämman och middag 29 april!

FST välkomnar sina medlemmar till föreningsstämma och middag fredagen den 29 april kl. 15. Platsen är Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N i Stockholm.

Efter två år möts vi äntligen fysiskt igen! I samband med stämman anordnas ett seminarium om licensiering och en föreläsning i marknadsföring samt en middag. Mer information för tillresande medlemmar finns på FST:s interna Medlemssidor (Obs! inloggning krävs). 

PROGRAM
Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N i Stockholm. 
Kl. 09.00-12.00 Musik ❤ Film: Fördjupande seminarium om licensiering (Obs! Detta seminarium sker inte på Bryggarsalen, utan på Gt30, Grev Turegatan 30 i Stockholm) 
Kl. 12.00-12.50 Lunch 
Kl. 13.00-14.00 Föreläsning i marknadsföring med Sofie Marin
Kl. 14.00-14.50 Gemensam fika/mingel för aktiva medlemmar 
Kl. 15.00-17.00 FST:s årsstämma
Kl. 17.00-18.30 Mingel med drink 
Kl. 18.30 Middag med musik och prisutdelningar 

Har du inte möjlighet att närvara fysiskt?
Vi kommer att erbjuda för medlemmar, som av olika anledningar inte har möjlighet att närvara fysiskt, att delta på stämman genom digital närvaro och digitalt röstningsförfarande via voteringssystemet (VoteIT). Mer information om detta kommer att finnas på FST:s Medlemssidor i anslutning till publicering av stämmohandlingar. 

Stämmohandlingar
Alla handlingar till stämman kommer att finnas upplagda för läsning och nedladdning på FST:s Medlemssidor cirka två veckor innan stämman äger rum. 

Vid ytterligare frågor vänligen maila till kansli@fst.se