2021-12-23
Fotocollage: Tegel & Hatt Design Agency.
Priser och stipendier

Besked om FST-stipendium 2021

Vi har glädjen att tillkännage vilka upphovspersoner som tilldelas FST-stipendium 2021.

FST utdelar årligen FST-stipendium till yrkesverksamma Stimanslutna upphovspersoner inom det konstmusikaliska området vilket finansieras genom SKU-medel från Stim. Vid 2021-års stipendieutdelning får 34 upphovspersoner dela på 1 700 000 kronor.

År 2021-års pris- och stipendiekommitté bestod av tre föreningsmedlemmar, Carin Bartosch Edström, Henrik Denerin och Ylva Fred samt föreningens ordförande som föredragande utan rösträtt (enligt stämmobeslut).

Följande tonsättare tilldelas FST-stipendium 2021:

Sol Andersson
Leo Correia de Verdier
Per Egland
Anna Eriksson
Pär Frid
Fredrik Gran
Jens Hedman
Mansoor Hosseini
Thomas Jennefelt
Kerstin Jeppsson
Alfred Jimenez
Lina Järnegard
Reine Jönsson
Chrichan Larson
Mats Larsson Gothe
Katarina Leyman
Thomas Lindahl 
Peter Lindroth
Maria Lithell Flyg
Alexandra Nilsson
Mats O Hansson
Anne Pajunen 
Catharina Palmér 
Erik Peters
Jonas  S Bohlin
Joakim Sandgren 
Jonatan Sersam
Ylva Skog
Fabian Svensson
Stefan Thorsson 
Leilei Tian 
Klas Torstensson
David Tudén
Thommy Wahlström
 

Besked om vilka som tilldelats FST-stipendium 2021 publiceras här på FST:s webbsida och på sociala medier.