jarnakerstipendiet2021_sv_1x1_211217-5.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Mats Lundqvist.