Årsstämma 2022 | Föreningen svenska tonsättare

Fotocollage: Tegel & Hatt Design Agency.