Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Letterstedtska föreningen

Projektfinansiering

Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden....

 

Virginia Centre for the Creative Arts

Residens

Why do artists from around the world leave their studios behind to come to the VCCA? It's all about the work....

 

Järnåkerstipendiet 2016

Stipendier

Järnåkerstipendiet är ett tonsättarstipendium inom kategorin kammarmusik. Stipendiebeloppet är 100 000 kr vilket gör det till det största i Sverige i sin kategori....

 

Kulturrådet Fonogramstöd

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram....

Kulturkontakt Nord Kompetensutveckling

Projektfinansiering

Stöd till Kompetensutveckling är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt inom alla kulturfält och konstarter....

 

Kulturkontakt Nord Produktionsinriktad verksamhet

Projektfinansiering

Stöd till Produktionsinriktad verksamhet är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt inom alla kulturfält och konstarter....

Kreativa Platser

Projektfinansiering

Under perioden 2016–2018 kommer Kulturrådet att fördela 100 miljoner kronor till projekt som genomför kulturverksamheter i samverkan med lokala aktörer....

5-Minute Piano Concerto Competition, 29th MUSIC BIENNALE ZAGREB

Kompositionstävlingar

Music Biennale Zagreb – Croatian Composers’ Society, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb, Croatia (Hereinafter: HDS – MBZ) calls for applicants to submit their works for the “5-Minute Piano Concerto” Co...

Stimstipendier 2016

Stipendier

Allmänna villkor för Stimstipendier 2016
...

 

Stimstipendium 2016

Stipendier

Alla Stimanslutna upphovspersoner är välkomna att söka Stimstipendium. Ansökan görs individuellt här på Mina sidor via ett webbformulär som endast är tillgängligt under ansökningsperioden....

Nordiska Musikdagar, Reykjavík

Festivaler

Reykjavik is hosting the Nordic Music Days 2016, one of the world’s oldest music festivals, founded in 1888. The festival will showcase pioneering contemporary music performances by Nordic composer...

 

Kulturkontakt Nord Nätverksstöd

Projektfinansiering

Nätverksstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur....

Villa San Michele, Capri

Residens

Villa San Michele är en utomordentlig plats för inspiration och arbete inom de flesta områden. Antalet sökande ligger mellan 300-400, knappt 80 får plats.

...

The Institute of Electronic Music and Acoustics, Graz

Residens

The IEM – Institute of Electronic Music and Acoustics – in Graz, Austria is happy to announce its call for the 2017 Artist-in-Residence program.
...

 

Kulturfonden för Sverige och Finland

Projektfinansiering

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas k...

 

Kulturfonden för Sverige och Finland

Residens

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas k...

 

Projektstöd Malmö Stad

Projektfinansiering

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film....

 

Gaudeamus Award 2017 för tonsättare under 30 år

Kompositionstävlingar

The annual Gaudeamus Muziekweek focuses on music by young composers....

 

Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde

Projektfinansiering

Fondet har til formål at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder. Til fremme af dette formål vil fondet bl.a....

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...

Kulturrådet Turnébidrag till fria musikgrupper

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

 

...

NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén)

Projektfinansiering

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål....

Donaueschinger Musiktage 2016

Festivaler

Die Donaueschinger Musiktage stellen das älteste und traditionsreichste Festival für Neue Musik weltweit dar....

Svenska Institutet, Paris

Residens

Korttidsboende för kulturarbetare och forskare.

...

Pages