Stipendier

Stimstipendium 2016

2016-09-26

Alla Stimanslutna upphovspersoner är välkomna att söka Stimstipendium. Ansökan görs individuellt här på Mina sidor via ett webbformulär som endast är tillgängligt under ansökningsperioden. Syftet med stipendiet är att främja enskilda upphovspersoner och därigenom bidra till att skapa ny svensk musik av hög konstnärlig kvalitet. Under 2015 betalade Stim ut 4 200 000 kronor i stipendier.

Ansökan
Utlysningen kommer under 2016 vara öppen 25 augusti till 26 september 2016 kl 15:00. (OBS tiden!)

Observera!
Ansökningsformuläret stängs ner kl. 15:00 sista ansökningsdagen och därefter kan inga kompletteringar göras.
Den som fått Stimstipendium både 2014 och 2015 kan inte ansöka. Detsamma gäller den som under 2016 erhållit arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

Obligatoriska arbetsprov

Arbetsproverna ska vara Stim-anmälda (observera att verkanmälan tar ca 3 arbetsdagar).
På Mina verk (scrolla i menyraden uppe till vänster) kan du se om dina verk är Stim-anmälda.
Arbetsproverna ska bifogas digitalt.
Godkända filformat: mp3 eller iTunes (max 320 kb/s) samt pdf.
Bifoga minst 15 minuter musik - antingen uppdelad på flera verk, eller ett längre.
Ladda upp verken i den ordning du önskar att stipendiekommittén ska granska dem.
Vid ansökan i kategorin Konstmusik är det obligatoriskt att bifoga pdf på partituret, men komplettera gärna även med ljudfil.

Filmmusik

Stipendiekommittén bedömer endast filmmusik till bild. Filmmusikansökan som saknar bild kommer ej att granskas av stipendiekommittén.
Länka direkt (via Youtube eller likvärdig tjänst) till det avsnitt filmmusik som ska bedömas.

Text
För den som söker som textförfattare gäller att bifoga både pdf/text och ljudfil/musik, då texten bedöms i sitt musikaliska sammanhang.

Medkompositör
Medkompositörer kan söka under förutsättning att minst 50 % av verket är skrivet av Stim-anslutna.

Övrigt

Ansökan kan sparas temporärt för att senare kompletteras och därefter registreras.
När ansökan registrerats ges en bekräftelse.
Var ute i god tid med att registrera din ansökan.

Hur bedöms din ansökan?
Ansökningarna bedöms utifrån de villkor om konstnärlig verksamhet och kvalitet som Stims styrelse fastställt. Stipendiekommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, genus och verksamhetsort. Alla stipendieansökningar behandlas konfidentiellt.

Vilka bedömer din ansökan?
Beslut om vilka som blir stipendiater fattas av Stims styrelse efter förslag från stipendiekommittén, vars fem ledamöter utses av Stims styrelse. Stipendiekommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Stipendiekommittén består av:
Ann-Sofi Söderqvist (2015-2017) SKAP 
Jesper Nordin (2014-2016) FST
Stefan Gullberg (2013-2015) Musikförläggarna
Josephine Forsman (2013-2015) extern SKAP 
Anna Svensdotter (2015- 2017) extern FST
Carin Kjellman (2015) adjungerad för textbedömning SKAP 

När ges besked?
Besked ges i mitten av november till alla som ansökt.

Vilka erhöll Stimstipendium förra året?
Stimstipendiater 2014
Stimstipendiater 2015

Stipendiefrågor besvaras på 08-783 88 00 (ange "Stipendiefrågor") eller via stipendium@stim.se