Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award 2016

Kompositionstävlingar

Nu är anmälan Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award 2016 öppen. 
En ny tonsättartävling för kvinnliga tonsättare!

...

Virginia Centre for the Creative Arts

Residens

Why do artists from around the world leave their studios behind to come to the VCCA? It's all about the work....

 

Längmanska Kulturfonden

Projektfinansiering

Fonden skall främja:

...
 

Ecce Call for Scores

Call for scores

Ecce will select a new work to be performed in New York City at the DiMenna Center for Classical Music on May 3rd and then again on May 6th as part of its contemporary music residency at Le Laborat...

 

Bogliasco Foundation, Italy

Residens

Bogliasco Fellowships are awarded to gifted individuals working in all the disciplines of the Arts and Humanities without regard to nationality, age, race, religion or gender. The Bogliasco Foundat...

 

Inbjudan till Bergslagens Kammarsymfoniker "Årets tonsättare"

Call for scores

Varje år utser Bergslagens Kammarsymfoniker "Årets tonsättare", vilken får ett nyskrivet orkesterverk uruppfört på den avslutande festkonserten i Cassels Konserthus, Grängesberg,...

Stockholms stad stöd 50 000 kronor - 350 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

I-Park Residence Application Materials Available

Residens

We are pleased to announce that the program details and application materials are now available online for our

...

Kulturrådet Turnébidrag till fria musikgrupper

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

 

...

Mýrkir Músikdagar, Reykjavik

Festivaler

Dark Music Days is a festival of contemporary and new music which takes place during the darkest period of the Icelandic winter....

Stockholms stad kulturstöd upp till 50 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Babayan Culture House; Cappadocia, Turkey

Residens

The Babayan Culture House offers many possibilities for art–making including, painting, drawing, photography, video, sound, new media, sculpture, installation, and performance....

 

Hög tid att söka Konstnärsnämndens komponistresidens i utlandet - deadline 31 januari!

Residens

I samarbete med Coastal Jazz and Blues Festival i Vancouver (Kanada), The House of Songs i Austin (USA), Sobobade i Bargny/mer (Sénégal) och tre av orkestrarna i det europeiska nätverket New:Aud nä...

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...
 

Svensk-isländska samarbetsfonden

Projektfinansiering

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden är en bilateral statlig fond för främjande av samarbete mellan Island och Sverige....

 

Kulturfonden för Sverige och Finland

Projektfinansiering

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas k...

 

Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde

Projektfinansiering

Fondet har til formål at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder. Til fremme af dette formål vil fondet bl.a....

 

NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén)

Projektfinansiering

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål....

 

Svensk-Isländska Samarbetsfonden

Projektfinansiering

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden bildades 1995 genom en gåva från den svenska regeringen vid republiken Islands 50-årsjubileum 1994....

 

Helge Ax:Son Johnsons Stiftelse

Projektfinansiering

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål:

...

Statens Musikverk Projektstöd

Projektfinansiering

Statens musikverks stöd går till samarbetsprojekt av hög konstnärlig kvalitet och projekt som bidrar till förnyelse och utveckling i det fria musiklivet....

Mobilitetsstöd Kulturkontakt Nord

Projektfinansiering

Mobilitetsstödet är ett rese- och vistelsestöd för resor inom Norden och Baltikum....

Composers Workshop, Charlotte New Music Festival

Kurser/Workshops

The Composers Workshop is a unique two-week event that allows a select group of about thirty student and emerging composers to work closely with world-class performers and distinguished faculty in ...

Musikaliska akademiens nya stipendier inom ramen för Bernadotte-programmet.

Stipendier

Bernadotte-programmet är en långsiktig samverkan mellan flera av de kungliga akademierna och erbjuder en fortbildningsform på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning....

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

...

Pages