Stipendier

Stimstipendier 2016

2016-09-26

Allmänna villkor för Stimstipendier 2016

Alla Stimanslutna upphovspersoner är välkomna att söka Stimstipendier 2016. Ansökan görs individuellt på Mina sidor via ett webbformulär som endast är tillgängligt under ansökningsperioden. Syftet med stipendiet är att främja enskilda upphovspersoner och därigenom bidra till att skapa ny svensk musik av hög konstnärlig kvalitet.

Ansökan
Utlysningen är öppen 25 augusti kl 9.00 - 26 september kl 15.00.

Observera!
Ansökningsformuläret stängs ner kl 15.00 sista ansökningsdagen och därefter kan inga kompletteringar göras.
Den som fått Stimstipendium både 2014 och 2015 kan inte ansöka. Detsamma gäller den som under 2016 erhållit arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

Obligatoriska arbetsprov
Arbetsproverna ska vara Stim-anmälda (observera att verkanmälan tar ca 3 arbetsdagar).
På Mina verk (scrolla i menyraden uppe till vänster) kan du se om dina verk är Stim-anmälda.
Arbetsproverna ska bifogas digitalt.
Godkända filformat: mp3 eller iTunes (max 320 kb/s) samt pdf.
Bifoga minst 15 minuter musik - antingen uppdelad på flera verk, eller ett längre.
Ladda upp verken i den ordning du önskar att stipendiekommittén ska granska dem.
Vid ansökan i kategorin Konstmusik är det obligatoriskt att bifoga pdf på partituret, men komplettera gärna även med ljudfil.

Filmmusik
Stipendiekommittén bedömer endast filmmusik till bild. Filmmusikansökan som saknar bild kommer ej att granskas av stipendiekommittén.
Länka direkt (via Youtube eller likvärdig tjänst) till det avsnitt filmmusik som ska bedömas.

Text
För den som söker som textförfattare gäller att bifoga både pdf/text och ljudfil/musik, då texten bedöms i sitt musikaliska sammanhang.

Medkompositör
Medkompositörer av ett verk kan söka stipendium under förutsättning att minst 50% av verket är skrivet av Stim-anslutna.

Ansökan kan sparas temporärt för att senare kompletteras och därefter registreras.
När ansökan registrerats ges en bekräftelse på Mina sidor.
Var ute i god tid med att registrera din ansökan.

Hur bedöms din ansökan?
Ansökningarna bedöms utifrån de villkor om konstnärlig verksamhet och kvalitet som Stims styrelse fastställt. Stipendiekommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, genus och verksamhetsort. Alla stipendieansökningar behandlas konfidentiellt.

Vilka bedömer din ansökan?
Beslut om vilka som blir stipendiater fattas av Stims styrelse efter förslag från stipendiekommittén, vars fem ledamöter - samt en adjungerad för textbedömning - utses av Stims styrelse. Stipendiekommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Stipendiekommittén består av:
Ann-Sofi Söderqvist SKAP 
Pär Lindgren FST
Stefan Gullberg Musikförläggarna
Magnus Frykberg SKAP 
Anna Svensdotter extern FST
samt en adjungerad för textbedömning SKAP 

När ges besked?
Besked ges under vecka 46 (15-18 november) till alla som ansökt.

Stipendiefrågor besvaras på 08-783 88 00 (ange "Stipendiefrågor") eller via stipendium@stim.se