Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

SOUND @ NISSAN - CALL FOR SUBMISSIONS!

Call for scores

Konstnärer och andra intresserade inbjuds att samarbeta i en serie av ljud promenader, workshops, installationer och performance.

...

Academy of composition Philippe Manoury / festival Musica

Kurser/Workshops

Musica is a prestigious European music festival created in 1983. Every autumn, in Strasbourg, Musica presents works that revolutionized 20th century music, and confronts them with works of...

 

Call for Scores Risuonanze Festival

Call for scores

Associazione Culturale TKE is calling for pieces to be performed at the “Risuonanze 2016 - incontri di nuove musiche” Festival, which will take place early June, 2016, in Friuli Venezia Giulia regi...

 

Kulturkontakt Nord Nätverksstöd

Projektfinansiering

Nätverksstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur....

Försvarsmakten inbjuder till marschkompositionstävling!

Kompositionstävlingar

Tävlingen är ett sätt att synliggöra vår musikverksamhet och intressera aktiva kompositörer att vara med i utvecklandet av militärmusikgenren.

...

La Napoule Art Foundation, France

Residens

La Napoule Art Foundation offers time and space for creative minds to engage in cultural interchange and meaningful work that impacts the world for the greater good....

 

Projektstöd Malmö Stad

Projektfinansiering

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film....

Kulturrådet Fonogramstöd

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram....

Stockholms stad kulturstöd belopp över 350 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Kulturkontakt Nord Kompetensutveckling

Projektfinansiering

Stöd till Kompetensutveckling är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt inom alla kulturfält och konstarter....

 

Kulturkontakt Nord Produktionsinriktad verksamhet

Projektfinansiering

Stöd till Produktionsinriktad verksamhet är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt inom alla kulturfält och konstarter....

Clara Lachmanns stiftelse

Projektfinansiering

Stiftelsen Clara Lachmanns fond är en skandinavisk stiftelse som har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan....

New Directions, Piteå

Festivaler

New Directions är en satsning av Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting, Piteå Kommunoch har utvecklingsmedel från Statens Kulturråd....

The windmill project, Hammarlunda

Residens

Residency
Dates of arrival: 1st or 2nd of September 2016 
Dates of departure: 27th or 28h of September 2016 

...

Kulturrådet Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Projektfinansiering

Bidrag kan ges till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Med nationell betydelse avses projekt som har effekter som sträcker sig utöver den regionala betydelsen av projektet....

Seminarium 6 april: Vad gör tonsättare? Forskning om att skriva musik vår tid. OBS! Förlängt anmälningsdatum till 30 mars

Kurser/Workshops

Onsdag 6 april 2016 kl. 10.00–16.15.
Kungl. Musikaliska akademien Blasieholmstorg 8, Stockholm
Anmälan senast 30 mars

...

International Choral Composition Competition Japan 2016

Kompositionstävlingar
  1. The Tokyo Choral Alliance KOYUKAI announces the Japan International Choral Composition Competition 2016 (ICCC Japan 2016), the aim of which is to promote choral music through the creation of n...
 

International Composition Competition 'Città di Udine'

Kompositionstävlingar

The competition will accept unpublished compositions by musicians of any nationality and of any age. Previously performed compositions will be accepted. Compositions must be sent anonymously.

...
 

Diabelli Contest

Kompositionstävlingar

The Diabelli Contest will change its theme on a annual basis and invite composers from around the world, to create their very own variations....

Circolo Scandinavo residencies - deadline 1a april!

Residens

Circolo Scandinavo offers residencies to Nordic artists. Artists from all Nordic countries and all art fields may apply.

...
 

Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom

Residens

Circolo Scandinavo offers residencies to Nordic artists. Artists from all Nordic countries and all art fields may apply.

...
 

Kulturbryggan Startstöd

Projektfinansiering

Syfte

...
 

Kulturbryggan Genomförandestöd

Projektfinansiering

Syfte:

...

Pages