Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Kulturbryggan Genomförandestöd

Projektfinansiering

Syfte:

...
 

Regionala Kulturprojekt Östergötland

Projektfinansiering

Regionförbundet Östsam stödjer regionala kulturprojekt och kulturarrangemang som stärker regionens utveckling och attraktivitet, på det sätt som beskrivs i regionens kulturplan och RUP.

...
 

Kulturbryggan Startstöd

Projektfinansiering

Syfte

...

Internationella samarbetsprojekt, Kulturrådet

Projektfinansiering

Kulturrådet ger stöd till internationella samarbetsprojekt inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...
 

Internationellt mobilitetsstöd, Kulturrådet

Projektfinansiering

Kulturrådet ger resestöd till internationella turnéer inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

Statens Musikverk Musikplattformen

Projektfinansiering

Statens musikverks stöd går till samarbetsprojekt av hög konstnärlig kvalitet och projekt som bidrar till förnyelse och utveckling i det fria musiklivet....

 

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

Vem kan söka?

...

Kulturstöd Göteborg

Projektfinansiering

Vad kan du söka projektstöd till?

...

Kulturkontakt Nord Produktionsinriktad verksamhet

Projektfinansiering

Inom denna modul kan du söka bidrag till:

...
 

Kulturkontakt Nord Kompetensutveckling

Projektfinansiering

Inom denna modul kan du söka bidrag till:

...
 

Kulturrådet Fonogramstöd

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Med fonogram avses ljudinspelningar på olika fysiska och/eller digitala media.

VEM KAN SÖKA?

...

Resebidrag Svensk Musik

Projektfinansiering

Som Stimansluten upphovsman inom musikområden som behöver särskilt stöd kan du söka resebidrag för resa och logi för att kunna närvara vid framförande av dina egna verk....

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...
 

Kulturkontakt Nord Kortvarigt Nätverksstöd

Projektfinansiering

Du kan söka bidrag för nätverksbildning inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna.

...
 

EU Creative Europe Samarbetsprojekt

Projektfinansiering

What is it for

...
 

Utvecklingsbidrag Region Syd

Projektfinansiering

Ansökan om bidrag görs digitalt via Kulturdatabasen. Sista ansökningsdag var den 30 januari 2014. Beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag publiceras på hemsidan den 10 april 2014....

EU Creative Europe Europeiska Nätverk

Projektfinansiering

What is it for

...

Kulturrådet Arrangörer

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar bidrag till arrangörer för engagemang av fria musikgrupper. Denna information kommer att uppdateras i samband med utlysning av bidraget.

...

Mobilitetsstöd Kulturkontakt Nord

Projektfinansiering

Modulen riktar sig till hela konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna: 
professionella konstnärer inom alla konstformer, skönlitterära författare, översättare, kuratorer, produce...

Internationella samarbetsprojekt, Kulturrådet

Projektfinansiering

Kulturrådet ger stöd till internationella samarbetsprojekt inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...
 

Internationellt mobilitetsstöd, Kulturrådet

Projektfinansiering

Kulturrådet ger resestöd till internationella turnéer inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

...

Kulturstöd Stockholms Län

Projektfinansiering

Stockholms läns landsting vill genom kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet bidra till ett rikt kulturutbud med hög kvalitet i hela Stockholms län....

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

Regionalt Projektbidrag Uppsala

Projektfinansiering

Enligt övergripande kulturpolitiska mål och strategier ska landstinget arbeta för ett rikt konstliv av hög kvalitet, kulturellt delaktiga invånare, samt en attraktiv livsmiljö i länet....

Pages