Projektfinansiering

Resebidrag Svensk Musik

2014-09-23

Som Stimansluten upphovsman inom musikområden som behöver särskilt stöd kan du söka resebidrag för resa och logi för att kunna närvara vid framförande av dina egna verk. Även som textförfattare kan du söka resebidrag.

OBS! Om du själv är den som framträder kan du inte söka resebidrag eftersom konsert- eller festivalarrangören förväntas stå för kostnaderna för samtliga exekutörer.

Resebidragen administreras av Svensk Musik