Projektfinansiering

Regionala Kulturprojekt Östergötland

2014-09-01

Regionförbundet Östsam stödjer regionala kulturprojekt och kulturarrangemang som stärker regionens utveckling och attraktivitet, på det sätt som beskrivs i regionens kulturplan och RUP.

Regionala arrangemang

För att komma ifråga för regionalt projektbidrag är det avgörande att projektet har ett regionalt sammanhang, t ex att projektet har en spridning i länet, är av regionalt, nationellt eller internationellt intresse, bidrar till regionens kulturella infrastruktur
eller knyter an till den regionala kulturplanen. Vid bedömningar tar vi särskild hänsyn till:

  • Regionalt perspektiv
  • Graden av nyskapande, kreativitet och kvalitet
  • Relationen till Regionförbundets verksamhet och uppdrag
  • Medfinansiering
  • Fortsättning/drift efter projektslut
  • Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet

Särskilda kulturprojektbidrag för professionella kulturskapare

Detta projektbidrag kan variera mellan 25-50.000 kronor och riktar sig till kulturskapare, t.ex. filmare, bildkonstnärer/konsthantverkare, designers, teatergrupper/danskompanier, musiker/kompositörer, fotografer, författare, m.fl. som vill utveckla sina arbetsmetoder inom det konstnärliga området/kreativa sektorn och är verksamma i Östergötland. Yngre kulturskapare prioriteras.