Projektfinansiering

Kulturkontakt Nord Produktionsinriktad verksamhet

2014-09-17

Inom denna modul kan du söka bidrag till:

  • Produktion av verk, projekt och initiativ som innebär en kreativ process
  • Förmedling av verk, projekt och initiativ i olika sammanhang
  • Produktioner som skapar ett mötesplats mellan konstnärer/kulturaktörer och publiken

Modulen kan bevilja bidrag till alla kulturfält och konstarter.

Produktionsinriktad verksamhet gäller för vitt skilda typer av projekt, där den kreatíva processen står i centrum. Man kan ansöka om bidrag till alla faser i produktionsprocessen: forskning, produktion, framförande och spridning.

Kultur- och konstprogrammets två moduler har gemensamma bedömningskriterier.