Projektfinansiering

Kulturkontakt Nord Kompetensutveckling

2014-09-17

Inom denna modul kan du söka bidrag till:

  • att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet
  • at dela med sig kunskaper och expertis
  • en kritisk diskurs - diskussioner och debatter

Detta kan ske i form av seminarier, workshops, mästerklass-kurser, och kurser inom alla kultur- och konstfält.
olika typer av projekt som är inriktade på insamling och spridning av kunskap eller erfarenheter och på att utveckla nya arbetsmetoder

Bidrag beviljas inte för privata studier.

Kultur- och konstprogrammets två moduler har gemensamma bedömningskriterier.