Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Festival UNICUM

Call for scores

The Society of Slovene Composers is pleased to launch a call for works to be considered for the Festival UNICUM....

OPEN CALL: Nordiska Musikdagar 2024, Skottland

Call for scores

Nordic Music Days is a festival presenting Nordic contemporary music and sound. The next edition of Nordic Music Days takes place in Glasgow from 30 October to 3 November 2024....

ISCM: Call for Works, Portugal 2025

Call for scores

I maj 2025 kommer ISCM hålla den årliga World New Music Days i Portugal. Den svenska sektionen kommer att välja ut verk som skickas vidare till den internationella juryn....

Pages