Call for scores

Ung Nordisk Musik 2024: Call for Works

2023-06-15

Ung Nordisk Musik (UNM) efterlyser verk till festivalen 2024 i Örebro, Sverige. UNM är en paraplyorganisation för nutida konstmusik och ljudkonst organiserad av de fem nordiska länderna, som varje år turas om att arrangera UNM-festivalen. UNM grundades 1946 vilket gör den till en av världens äldsta festivaler i sitt slag. Där presenteras verk skapade av tonsättare och ljudkonstnärer som är under 31 år och är boende/baserade i de nordiska och baltiska länderna. Syftet med festivalen är att mötas över landsgränserna för att utbyta tankar, musikaliska idéer och knyta nya kontakter.

Denna utlysning är öppen för alla konstnärer eller konstnärskollektiv födda 1 januari 1993 eller senare som är medborgare eller baserade i ett nordiskt eller baltiskt land, och arbetar med musik eller ljudkonst som huvudsaklig inriktning. Verken blir utvalda av enskilda jurys för varje land.

Fem verk vardera kommer att väljas ut från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Ett eller två verk vardera kommer att väljas ut från Estland, Lettland och Litauen.

Festivalen kommer att äga rum 19 augusti till 25 augusti 2024 i Örebro, Sverige.
 

Tema

Temat för 2024 års UNM-festival är Specificity+. Genom ett platsspecifikt utforskande inom Örebrotrakten ställer vi frågor om platsens specificitet: vad har den för betydelse, vilka tillhör den, och vad är dess förhållande till förändring och transformation? Utifrån en musikalisk infallsvinkel kommer vi diskutera, utforska och förhålla oss till platsens specifika egenskaper, deras föränderliga förhållande till sig själva och sin omgivning, samt hur detta påverkar den konstnärliga processen.
 

Villkor

  1. Sökande ska vara födda 1 januari 1993 eller senare. Sökande måste vara svensk medborgare eller bo i Sverige.
  2. Alla verk måste vara anonyma. Se till att namn, tillängnader och namn på musiker/ utförare (alltså personlig information) är borttagna från alla partitur, videos/media, osv. Glöm ej copyright-text och metadata. Olika lösningar för att “dölja” namn i PDFer brukar fungera dåligt. Då det är viktigt att namnet inte råkar synas av misstag rekommenderar vi att redigera partituret, ta bort namn, och spara på nytt som PDF.
  3. Sökande kommer att skicka personlig information separerat från själva verket, vilket endast kommer att användas av UNM:s styrelser i administrativa syften. Informationen kommer att finnas tillgänglig för styrelsen i upp till två år och kan när som helst tas bort på efterfrågan av sökande efter att resultaten har blivit tillkännagivna.
  4. Sökande kan delta i totalt fem UNM-festivaler oavsett vilket land de representerar, om du redan blivit uttagen till UNM fem gånger kan du alltså inte bli uttagen igen. Om en sökande kan representera två länder (t ex. vara svensk medborgare men bor i Danmark) är det endast tillåtet att söka för ett land, annars kommer båda ansökningarna att diskvalificeras.
  5. Sökande kan inte bli uttagna två år i rad. Du kan alltså inte bli uttagen till festivalen i Örebro 2024 om du blev uttagen till Oslo 2023.
  6. Verken väljs ut av en jury för varje specifikt land. UNM applicerar könskvotering och inför festivalen 2024 kommer minst 2 av 5 svenska verk vara skapade av icke-män. För mer information om hur varje land implementerar kvotering, kontakta ditt lands styrelse.
  7. Varje sökande kan skicka in max två ansökningar - Call for Works och Call for Artist-in-Residence inkluderat. D.v.s. att du kan ansöka med upp till två verk (Call for Works), eller ett verk (Call for Works) och ett projekt (Call for Artist-in- Residence). Om du blir vald till både residenset och med ett insänt verk så kan du välja om du vill delta i residenset eller med det uttagna verket.
  8. Det finns inga kriterier på sättning, instrument, storlek på ensemble eller stil. UNM Sverige anpassar festivalen efter valda verk, men tyvärr finns det ingen möjlighet att erbjuda en fullskalig symfoniorkester. Däremot kommer denna sättning att kunna tillgås: 7 vln I, 6 vln II, 4 vla, 4 vlc, 2 kb, 2 fl, 2 ob, 2 kl, 2 fg, 2 hn, 2 tpt, 1 slgv.
  9. Deadline för ansökan är 5 juni 2023 kl 23.59 CET. Verk som inkommer efter deadline kommer inte att tas i beaktning.
  10. Vid frågor gällande ansökningsprocessen eller UNM, tveka inte att höra av dig till unmsverige [at] gmail [dot] com eller ditt lands styrelse för mer information.